Jak wybrać suwnicę?

Artykuł sponsorowany

27.03.2023

Niemal w każdym zakładzie produkcyjnym, magazynie, laboratorium czy ośrodku badawczym występują potrzeby podnoszenia i przemieszczania ładunków. Jeżeli pojawiają się one sporadycznie, rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym jest wynajem mobilnego urządzenia dźwigowego lub użycie wózka widłowego.
W pozostałych przypadkach należy zastanowić się nad wyborem suwnicy lub innego urządzenia dźwignicowego.

Rodzaje suwnic natorowych

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem problemów udźwigowienia w przypadku hal produkcyjnych są suwnice natorowe. Zapewniają one możliwość przemieszczania ładunków na całym obszarze hali (w przypadku hali jednonawowej). Gdy mamy halę wielonawową należy rozpatrzyć konieczność zakupu suwnic do każdej z naw (chyba że nie we wszystkich nawach są potrzeby dźwignicowe). Kluczowe znaczenie ma fakt, czy konstrukcja hali (słupy) jest przystosowana do przeniesienia obciążeń od suwnicy i można do niej przymocować podtorze suwnicy (belki podsuwnicowe z szynami jezdnymi). W przypadku hali lekkiej, gdzie nie przewidziano obciążenia konstrukcji suwnicą, rozwiązaniem jest podtorze samonośne zamocowane do podłoża betonowego.

 

suwnice natorowe

Fot. 1. Suwnica natorowa 12,5 t

 

Zazwyczaj w halach produkcyjnych spotykamy suwnice natorowe (pomostowe) o udźwigu do 16 t i rozpiętości do 30 m, wykonywane jako jednodźwigarowe. Jeżeli potrzebujemy przenosić większe ładunki o masie od 25 do 50 t (w specjalnych zastosowaniach nawet do 250 t), w grę wchodzą suwnice dwudźwigarowe.

 

suwnice

Fot. 2. Suwnica natorowa kratowa 12,5 t

Możliwości sterowania suwnicami

Standardowo wykonuje się suwnice ze sterowaniem z kasety przesuwnej niezależnie od wciągnika. Wadą tego rozwiązania jest konieczność poruszania się operatora wraz z suwnicą, co w przypadku dużego zamaszynowienia powierzchni hali jest dużym problemem, dlatego też obecnie coraz więcej suwnic wykonuje się ze sterowaniem radiowym.

 

Jeżeli jest potrzeba transportowania długich elementów, powierza się to zadanie parze suwnic sterowanych radiem z funkcją tandemu. Dla bezpieczeństwa pracowników hali i operatora ważny jest fakt, aby sterowanie tandemowe było ze sprzężeniem zwrotnym. Wtedy w wypadku awarii mechanizmu podnoszenia czy jazdy na jednej suwnicy wyłączy się równocześnie ten mechanizm na drugiej suwnicy, co zapobiegnie wypadkom związanym z upadkiem przenoszonego elementu, lub jego kolizją z elementami linii produkcyjnej.

 

Pozostałe rodzaje suwnic

Gdy w hali nie ma możliwości zamontowania suwnic natorowych lub gdy wymagane są bardzo dobre dojazdy skrajne haka, a strop hali został specjalnie zaprojektowany do przenoszenia zwiększonych obciążeń, montuje się suwnice podwieszane. Suwnice podwieszane wykonuje się w większości przypadków jako jednodźwigarowe
o udźwigu od 2 do 16 t. Ich podtorzem są stalowe belki dwuteowe podwieszone do stropu hali.

 

Do obsługi procesów produkcyjnych między innymi w hutnictwie, produkcji papieru, recyklingu
i w cementowniach mają zastosowanie suwnice specjalne, dedykowane do obsługi danego procesu (suwnice procesowe). Są to ciężkie suwnice dwudźwigarowe z chwytakami lub chwytnikami, wyposażone są w sterowanie radiowe lub automatyczne.

Suwnice do obsługi stanowisk produkcyjnych

W przypadku obsługi gniazd produkcyjnych stosuje się różne rozwiązania w zależności od: masy przenoszonych elementów, powierzchni stanowiska produkcyjnego i możliwości technicznych zabudowy.

 

Jednym z rozwiązań jest suwnica natorowa o udźwigu do 10 t i rozpiętości od kilku do kilkunastu metrów wraz
z samonośną konstrukcją wsporczą zamocowaną do posadzki betonowej lub fundamentów. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość przenoszenia ładunków w całym obszarze gniazda, natomiast wadą duży koszt konstrukcji wsporczej.

 

Innym rozwiązaniem jest suwnica wspornikowa (konsolowa) o udźwigu do 5 ton i wysięgu kilku metrów, poruszająca się na specjalnym 3-szynowym podtorzu zamocowanym do słupów po jednej stronie, pracująca poniżej głównej suwnicy natorowej. Ze względu na duży koszt wykonania hali z podtorzem dla suwnic konsolowych, jest to stosowane w przypadku wielu gniazd produkcyjnych umieszczonych wzdłuż hali.

 

W przypadku przenoszenia elementów o niewielkiej masie (do 2000 kg) na stanowisku o rozpiętości do 10 m często stosuje się modułowe ręcznie przesuwane suwnice lekkie. Systemy te złożone są z torów podwieszanych stalowych lub aluminiowych, w których poruszają się wózki z podwieszonym dźwigarem. Suwnice wyposażone są w elektryczny wciągnik łańcuchowy. Najczęściej można je spotkać w halach produkcyjnych do obsługi gniazd obróbczych, spawalniczych oraz montażowych.

 

suwnice

Fot. 3. Suwnica podwieszana ETK 500 kg x 7,0 m

 

W wielu wypadkach najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie żurawia słupowego mocowanego do posadzki betonowej lub fundamentu, lub żurawia przyściennego mocowanego do słupa hali.
W grę wchodzą zazwyczaj urządzenia o udźwigu do 5 t i wysięgu do 6 m. Wadą żurawia jest ograniczony zakres jego pracy (bez kątów stanowiska produkcyjnego).

 

Fot. 4. Żuraw słupowy 4,0 t w przepompowni ścieków

Suwnice do obsługi magazynów zewnętrznych

Do obsługi magazynów na zewnątrz hali produkcyjnych można zastosować 2 rozwiązania. Najczęściej stosowane są suwnice bramowe poruszające się po szynach umieszczonych na poziomie posadzki placu magazynowego. Urządzenia te są wyposażone w mechanizmy podnoszenia i jazdy przystosowane do pracy na zewnątrz poprzez zastosowanie osłon przeciwdeszczowych, ogrzewania szaf sterowniczych i silników oraz blokad przeciwwiatrowych. Są to zazwyczaj suwnice o udźwigu od 5 do 40 t i rozpiętości do 30 m ze sterowaniem radiowym i bezstopniową regulacją prędkości jazdy.

 

suwnice

Fot. 5. Suwnice bramowe

 

Drugim rozwiązaniem są suwnice natorowe poruszające się na specjalnie wybudowanych estakadach. To rozwiązanie jest droższe i stosowane rzadziej, gdy wymaga tego technologia produkcji.

Gdzie szukać pomocy w udźwigowieniu firmy?

Ciepiela Technology Promotion to firma, którą tworzy zespół doświadczonych inżynierów. Dzięki temu oferuje kompleksową usługę sprzedaży, składającą się z wizji lokalnej w danym zakładzie, doboru najodpowiedniejszego udźwigowienia oraz dostawy i profesjonalnego montażu. Można tu znaleźć zarówno suwnice, jak i żurawie, dźwignice podwieszane lekkie czy wciągniki przejezdne z torem.

 

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE

1. Suwnice bramowe przystosowane do pracy na zewnątrz o udźwigu 16 t oraz 16 t + 16 t sterowane radiowo, do obsługi magazynu prefabrykatów betonowych w zakładzie produkcyjnym w okolicy Wrocławia.

2. Suwnice natorowe o udźwigu 12,5 t wyposażone w sterowanie radiowe umożliwiające sterowanie jednoczesne trzema suwnicami, używane w zakładzie produkcji prefabrykatów na Mazowszu, do transportu elementów żelbetowych o długości do 20 m.

3. Suwnica natorowa o udźwigu 12,5 t i rozpiętości 20 m z dźwigarem kratownicowym, sterowana radiowo, do obsługi zakładu produkcyjnego w okolicy Siedlec.

4. Żuraw słupowy o udźwigu 4 t do remontu urządzeń przepompowni ścieków w okolicy Warszawy.

5. Suwnica podwieszana lekka o udźwigu 350 kg, wyposażona w chwytak podciśnieniowy do szkła, zainstalowana w zakładzie produkcji okien w okolicy Rzeszowa.

 

suwnice

Fot. 6. Suwnica podwieszana lekka ETK 350kg z chwytakniem do szkła

 

6. Suwnice podwieszane lekkie o udźwigu 500 kg obsługujące produkcję okien w zakładzie na Lubelszczyźnie.

7. Żurawie lekkie naścienne 250 kg x 5 m (8 sztuk) zainstalowane w zakładzie produkcyjnym w Małopolsce.

8. Suwnice podwieszane lekkie o udźwigu 250 kg i 500 kg (10 szt.) do obsługi zakładu produkcji maszyn na Mazowszu.

9. Żuraw słupowy dwuramienny o udźwigu 2 × 1000 kg i wysięgu 6 m obsługujący gniazdo produkcyjne
w zakładzie mechanicznym na Lubelszczyźnie.

 

Inż. Janusz Ostrowski

Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o.

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in