Oczyszczalna Ścieków „Hajdów” zasilana słońcem

25.03.2021

Zakończyła się budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie. Teraz energia ze źródeł własnych zaspokoi aż 70% ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. Dodatkowe roczne oszczędności wyniosą 850 tys. zł.

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” rozpoczęła się pod koniec stycznia 2020 r. Projekt zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie obejmuje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 4 ha. Stalowa konstrukcja nośna waży blisko 102 t. Na konstrukcji wsporczej zainstalowano 118 t ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp. Dodatkowo, w ramach realizacji kontraktu „Zarządzanie energią”, na dachu budynku stacji dmuchaw zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp.

 

Oczyszczalna Ścieków „Hajdów”

Oczyszczalna Ścieków „Hajdów”. Fot. MPWiK Lublin

 

Koszt inwestycji to 8 123 000 zł brutto i jej zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 6-7 lat, przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię ten zwrot nastąpi wcześniej). – Biorąc pod uwagę przewidywaną roczną produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej w wysokości 2050 MWh oraz aktualne ceny zakupu energii elektrycznej na rynku, roczne oszczędności z tytułu niezakupienia energii od dostawców zewnętrznych wyniosą ok. 850 tys. zł – mówi Sławomir Matyjaszczyk, prezes zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

– W przypadku utrzymywania się w naszym kraju trendu wzrostowego cen energii w najbliższych latach, oszczędności będą odpowiednio większe.

 

Zobacz też:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK, zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 r. firma wykorzystuje biogaz pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10 000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70% ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. – Tylko od 2007 r. w zespołach prądotwórczych zasilanych biogazem wyprodukowano ponad 76 300 MWh, co odpowiada oszczędnościom na zakup energii w tym okresie w wysokości ponad 25,4 mln zł – wyjaśnia Andrzej Pecio, dyrektor Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

 

Inwestycja zrealizowana na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie to największa w Polsce, wybudowana przez firmę wodociągową, elektrownia fotowoltaiczna. Lublin był 4 razy liderem w konkursie „Eco-Miasto” i jego władze liczą, że dzięki temu projektowi miasto uzyska kolejną nagrodę.

 

OPIS DZIAŁANIA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Przemiana energii słonecznej w elektryczną zachodząca w panelu polega na tym, że fotony (cząstki światła) promieniowania słonecznego padające na płytki krzemowe (z których wykonane są panele fotowoltaiczne) wybijają elektrony z ich pozycji na płytkach i zmuszają je tym samym do ruchu. Ukierunkowany ruch elektronów w płytce krzemowej to wytworzona ekologiczna energia elektryczna.

Na farmie fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zainstalowane zostały panele monokrystaliczne typu RISEN SOLAR RSM60-6-305 Wp firmy RISEN, o sprawności 18,6% i maksymalnym napięciu 33 V oraz maksymalnym prądzie 9,25 A. Pojedynczy panel składa się z 60 sztuk płytek o wymiarach 156,75 x 156,75 mm każda, połączonych szeregowo. Są one zintegrowane z 46 inwerterami HUAWEI SUN 2000_36KTL o maksymalnej mocy wyjściowej wynoszącej 40 kW. Inwertery służą do zmiany prądu stałego w prąd przemienny, który zasila urządzenia oczyszczalni. Panele są nachylone pod kątem 25° do poziomu i skierowane w kierunku południowym – takie posadowienie gwarantuje optymalny uzysk energii elektrycznej. Wykonawcą inwestycji na zlecenie MPWiK Lublin była lubelska firma „Taylor” Sp. z o.o.

 

Magdalena Bożko, Urszula Kieller-Zawisza

 

Artykuł ukazał się w „Lubelskim Inżynierze Budownictwa” nr 4/2020.

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in