Instalacja fotowoltaiczna w budynkach wielorodzinnych

25.03.2021

Powierzchnia dachów płaskich w budynkach wielorodzinnych, na których można montować kolektory fotowoltaiczne, to kilkaset tysięcy hektarów.

Program „Mój Prąd”, który na dogodnych warunkach umożliwia montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych, jest dobrym programem i cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolektory fotowoltaiczne są montowane dość powszechnie w wielu budynkach jednorodzinnych. Program ten zakłada m.in., że cała energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej w budynkach jednorodzinnych powinna być zużyta przez te budynki w ciągu roku. Brak jest programu na montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach wielorodzinnych. Problem montażu tych instalacji w budynkach wielorodzinnych polega na tym, że w każdym mieszkaniu jest zamontowany licznik i każde mieszkanie jest rozliczane oddzielnie. Nie ma możliwości zamontowania licznika dwukierunkowego w każdym mieszkaniu. Do każdego budynku wielorodzinnego (a są to budynki spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, komunalne) wykonane jest przyłącze energetyczne, na którym można zamontować licznik dwukierunkowy. Każdy lokator płaciłby za zużytą energię na dotychczasowych zasadach. Zyski finansowe pochodzące z montażu kolektorów fotowoltaicznych, wynikłe z odczytu licznika głównego dwukierunkowego, można przekazać na zasilenie funduszu remontowego na dalsze inwestycje proekologiczne lub rozliczyć w sposób proporcjonalny w każdym mieszkaniu. Powierzchnia dachów płaskich w budynkach wielorodzinnych, na których można montować kolektory fotowoltaiczne, to w całym kraju kilkaset tysięcy hektarów. Wykonałem około stu audytów energetycznych budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej z montażem kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Z informacji, jakie uzyskałem od administratorów tych budynków wynika, że około 30-35% energii w ciągu roku na podgrzanie ciepłej wody uzyskują z tych kolektorów. Uważam, że powinien powstać program umożliwiający i zachęcający do montażu kolektorów fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych.

 

inż. Waldemar Grabiński – audytor energetyczny

 

Zobacz też:

 

Instalacja fotowoltaiczna w budynkach wielorodzinnych

Instalacja fotowoltaiczna w budynkach wielorodzinnych. Fot. stock.adobe / 3D generator

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in