Modułowe podesty serwisowe na dachu

Artykuł sponsorowany

15.03.2021

Współcześnie na dachach coraz częściej montowane są różne maszyny i urządzenia. Jak, w bezpieczny sposób, mogą się do nich dostać osoby z obsługi? Poznaj wygodne w użyciu modułowe podesty serwisowe.

 

Dachy budynków obecnie przestają pełnić wyłącznie funkcję osłony przed wpływem warunków atmosferycznych na przedmioty i operacje realizowane wewnątrz budynków. Z uwagi na rosnące koszty powierzchni nieruchomości oraz koszty inwestycyjne związane z powstaniem lub modernizacją obiektu, dachy stały się kondygnacją technologiczną. Są tam sytuowane urządzenia, które inaczej musiałyby zostać umieszczone wewnątrz budynku, zmniejszając tym samym powierzchnię użytkową obiektu.

 

moduły komunikacyjne

Rys. 1. Przykłady instalacji na dachach.

 

Potraktowanie dachu obiektu jako maszynowni – poza spełnieniem oczywistych warunków konstrukcyjnych i technologicznych warunkujących wykonalność takiej realizacji, pociąga za sobą pewne dodatkowe konsekwencje. Wszystkie urządzenia mają określony czas i warunki eksploatacji, zatem konieczna jest obsługa planowa, jak też ewentualnie związana z przywróceniem funkcji użytkowych po wystąpieniu awarii.

W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do maszyn i urządzeń dla osób prowadzących nadzór oraz obsługę techniczną na dachu.

Wytyczne w zakresie zapewnienia dostępu do maszyn są określone w normie PN-EN ISO 14122:

  • PN-EN ISO 14122-1:2016: Bezpieczeństwo maszyn; Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu.
  • PN-EN ISO 14122-2:2016: Bezpieczeństwo maszyn; Stałe środki dostępu do maszyn – Część 2: Pomosty robocze i przejścia.
  • PN-EN ISO 14122-3:2016: Bezpieczeństwo maszyn; Stałe środki dostępu do maszyn – Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady.

W powyższej części ISO 14122 podano ogólne wymagania dotyczące dostępu do maszyn stacjonarnych oraz wytyczne dotyczące prawidłowego doboru środków dostępu, jeżeli niezbędny dostęp do maszyny stacjonarnej bezpośrednio z poziomu podłoża lub z podłogi nie jest możliwy. Norma ta ma zastosowanie do stałych środków dostępu, które są częścią maszyny stacjonarnej, a także do niemających napędu mechanicznego części nastawnych (np. składanych, wysuwanych) i części ruchomych stałych środków dostępu.

Często dostęp do urządzenia nie ogranicza się wyłącznie do podestu serwisowego sąsiadującego bezpośrednio z urządzeniem, ale również do pokonania „toru przeszkód”: wyjście z klatki schodowej na dach, przejścia nad instalacjami rurowymi, korytami kablowymi, attykami czy przejście pomiędzy różnymi poziomami dachów.

 

Rys. 2. Przykłady przeszkód na ciągach komunikacyjnych na dachu z widocznymi uszkodzeniami.

 

Brak odpowiednich elementów ścieżek komunikacyjnych może skutkować licznymi uszkodzeniami:

  • instalacji znajdujących się na dachu – rozszczelnienia, zwarcia i przerwania instalacji;
  • membrany wodoszczelnej – przecieki i zalania wnętrza budynku,

Może też dojść do sytuacji, w której zagrożone będzie zdrowie lub życie osób prowadzących obsługę.

 

Dla szybkiego doboru, projektowania i dostaw rozwiązań dedykowanych na ciągi komunikacyjne na dachach płaskich, firma Walraven na podstawie wieloletnich doświadczeń, opracowała szereg elementów modułowych służących do zaplanowania bezpiecznych ciągów komunikacyjnych i podestów serwisowych.
Moduły można pobrać ze strony: https://www.walraven.com/pl/wsparcie-projektowe/bimobject/

 

Rys. 3. Modułowe podesty serwisowe. Wygląd strony z gotowymi rozwiązaniami do pobrania.

 

lub z platformy https://www.bimobject.com/pl/product?freetext=walraven&sort=trending

 

Moduły elementów komunikacyjnych Walraven są zbudowane z wykorzystaniem podpór dachowych BIS Yeti® 480, BIS Yeti® 335 oraz Ursus. Umożliwiają posadowienie podestu w dowolnym miejscu dachu, bez ingerencji w warstwy dachowe. Stopy przenoszą obciążenia kolejno od masy podestu i osób poruszających się po nich na membranę i izolację dachu bez konieczności stosowania elementów kotwiących.

 

moduly komunikacyjne

Rys. 4. Sposoby przenoszenia obciążeń od podestu na konstrukcję obiektu.

 

Rozwiązania posadowione na podporach dachowych BIS Yeti® z zastosowaniem wytycznych dotyczących zalecanych nacisków na warstwy dachowe zostały potwierdzone przez Instytut SG-Bauakustik jako wibroizolowane od konstrukcji obiektu. Stopy Yeti są wykonane z tworzywa, zatem bezpiecznie mogą stać na dachu nawet zalane wodą lub przysypane wilgotną warstwą żwiru dla dachów zielonych. Jednocześnie są odporne na działanie warunków atmosferycznych (potwierdzona odporność na działanie UV – raport ITB).

 

Warto podkreślić, że zastosowanie podpór dachowych do prowadzenia ścieżek komunikacyjnych nie powoduje powstawania mostków termicznych mogących wpływać na bilans energetyczny budynku.
Ponadto łatwa możliwość modyfikacji lub przemieszczenia podestów umożliwia ich ustawienie w newralgicznych miejscach niezależnie od koordynacji z obróbkami dekarskimi, a następnie ich modyfikacji lub całkowitego usunięcia. Umożliwia to ograniczenie ostatecznych kosztów związanych z projektowaniem, instalacją, użytkowaniem i potencjalnymi kosztami zniszczeń wynikających z ich braku.

Rys. 5. Typowe modele elementów ciągów komunikacyjnych.

 

Modułowe podesty serwisowe mogą zostać użyte jako wolnostojące, umożliwiając przejście nad pojedynczymi przeszkodami lub łączone w ciągi komunikacyjne o dowolnej długości i konfiguracji. W przypadku, gdy rozwiązania typowe nie są wystarczające istnieje możliwość opracowania dedykowanych projektów. Gotowe moduły są łatwe do zliczenia i przygotowania zestawienia i kosztorysu na etapie realizacji. W przypadku projektowania, modele 3D lub płaskie rzuty umożliwiają zaplanowanie dowolnej konfiguracji ścieżek.

 

Mateusz Tekielak – Główny Manager Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Walraven

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.