Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego gotowa w całości

01.09.2023

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma już wybudowaną drugą jezdnię. Obecnie długość całej trasy wynosi 9,6 km.

 

 

Obwodnica Tomaszowa

 

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 została oddana do użytku. To pierwszy z oddanych odcinków tej trasy od Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego trafiła do realizacji wiosną 2019 r.  W trakcie jej budowy, w związku z planowaną realizacją dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 z Piask do granicy kraju, podjęta została decyzja o dobudowaniu drugiej jezdni na długości ok. 5,4 km.

Jesienią 2020 r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy, którego przedmiotem była budowa drugiej nitki obwodnicy. Pierwotnie dobudowa drugiej nitki planowana była na lata 2025–2026. Podpisanie aneksu z obecnym wykonawcą pozwoliło przyspieszyć udostępnienie pełnego przekroju trasy o około 3 lata.  W listopadzie 2021 r. udostępniona została  pierwsza jezdnia o długości 9,6 km.

W rejonie dwóch węzłów: Tomaszów Północ i Tomaszów Południe zrealizowany został docelowy, dwujezdniowy układ obwodnicy. W ramach inwestycji powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym 6 wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane również zostały 2 węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego została wybudowana przez firmę Mota Engil Central-Europe. Wartość umowy podstawowej wyniosła ok. 193,5 mln zł, natomiast wartość zamówienia uzupełniającego (dobudowa drugiej jezdni) to ok. 74 mln zł. Inwestycja została realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 i dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 118,8 mln zł.

 

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są 4 odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Do Wojewody Lubelskiego trafił już wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Zamość Wschód–Zamość Południe. Natomiast dla odcinków Zamość Południe–Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski–Hrebenne wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia, jeszcze w tym roku, wniosków o ZRID.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

Obwodnica Przecławia i Warzymic została ukończona

DK7 w Libertowie zostanie przebudowana

S19 Babica–Jawornik ze ZRID-em

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in