Obwodnica Strzelec Krajeńskich z pozwoleniem na budowę

24.11.2022

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 trafiła do realizacji. Koszt jej budowy wynosi 78 mln zł. Powstaje w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

 

Obwodnica Strzelec Krajeńskich

 

Obwodnica Strzelec Krajeńskich zostanie zrealizowana przez firmę COLAS Polska. Zadaniem wykonawcy jest opracowanie jej projektu, uzyskanie decyzji ZRID i budowa. Wojewoda Lubuski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy, w związku z czym wykonawca może przystąpić do jej budowy.

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 będzie mieć ponad 7 km długości. Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP. W zakres inwestycji wchodzi budowa obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W drodze uzgodnień i konsultacji, również z udziałem lokalnej społeczności, prowadzonych na etapie opracowania dokumentacji do decyzji środowiskowej, do realizacji przyjęty został wariant omijający Strzelce Krajeńskie od strony północnej. Początek obwodnicy znajduje się na drodze krajowej nr 22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra planowana obwodnica przecina drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice. Następnie biegnie przez dolinę cieku Młynówka, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasa poprowadzona została w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z drogą krajową nr 22.

Po wybudowaniu obwodnicy i wyprowadzeniu ruchu ciężkiego poza centrum Strzelec Krajeńskich nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Skróci się także czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza i dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego.  Ponadto trasa przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Fragment drogi przebiegający przez miasto ma nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu.

Obwodnica Strzelec Krajeńskich jest jedną z 6 inwestycji przewidzianych do realizacji w województwie lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. Inwestycja jest realizowana w formule „projektuj i buduj” przez firmę COLAS Polska. Umowa opiewa na kwotę 78 mln zł.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Program budowy 100 obwodnic – realizacja

Obwodnica Tarnobrzega oddana do ruchu

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla gotowa

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in