Most w Niestępowie i w Rutkach w modernizacji

01.02.2023

Most w Niestępowie nad Radunią został wyremontowany. Trwają prace na moście w Rutkach. Obie przeprawy kolejowe zapewnią sprawne i bezpieczne podróże po tzw. bajpasie kartuskim.

 

Most w Niestępowie

Most w Niestępowie po modernizacji

 

Most w Niestępowie i w Rutkach to ponad 100-letnie przeprawy kratownicowe. Mosty nad rzeką Radunią po remoncie zapewnią sprawne i bezpieczne podróże koleją po tzw. bajpasie kartuskim, który umożliwi dojazd z Kaszub do Gdańska podczas modernizacji linii kolejowej nr 201 Bydgoszcz–Trójmiasto. Most kolejowy w Niestępowie jest już gotowy, kontynuowane są prace na przeprawie w Rutkach.

Most w Niestępowie został kompleksowo wyremontowany, metalowe przęsło zakonserwowano i pomalowano, gotowy jest tor. Na moście w Rutkach wymieniono wyeksploatowane elementy, na środkowym, kratowym przęśle zabudowano konstrukcję, na której montowany będzie tor, oraz wykonano zabezpieczenie antykorozyjne stalowej części obiektu.

 

Most w Niestępowie

Most kolejowy w Niestępowie

 

Na bajpasie kartuskim wykonane zostały wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podtorza i budową odwodnienia linii. Budowany jest nowy peron w Żukowie Zachodnim, a w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile prowadzone są prace przygotowawcze. Perony zapewnią wygodny dostęp do kolei dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 

Dźwig na moście kolejowym w Rutkach

 

Zakończenie wszystkich prac planuje się w czerwcu 2023 r. Wartość inwestycji w ramach projektu pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki–Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła–Glincz jako trasy objazdowej” na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto” to 95,2 mln zł netto. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za kwotę 95,2 mln zł netto ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Fot. Szymon Danielek/PKP PLK S.A.

 

Przeczytaj też:

Wiadukt kolejowy jednoprzęsłowy na stacji Warszawa Zachodnia

Warszawski Węzeł Kolejowy z unijnym wsparciem

Most w Liepe w Niemczech buduje Budimex

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in