Konferencja SKB 2023

11.05.2023

XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych pt. „Szacowanie, rozliczanie i waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej” odbędzie się 15–16 czerwca 2023 r.

 

Konferencja SKB 2023

 

Konferencja SKB 2023 będzie obejmowała zagadnienia związane z szacowaniem, rozliczaniem i waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej. Ostatnie lata, a w szczególności rok 2022 charakteryzowały się bardzo dynamiczną sytuacją w zakresie zmian cen czynników produkcji oraz cen wykonania robót budowlanych. Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane w szczególności z:

 • sytuacją gospodarczą w Polsce w 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego;
 • wpływem sytuacji rynkowej na zamówienia publiczne na roboty budowlane;
 • określeniem wartości zamówienia na roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej;
 • sposobem obliczenia ceny oferty i rozliczeniem robót realizowanych w trybie buduj;
 • zarządzaniem kosztami cyklu życia w podejściach metodycznych we wspólnych projektach polsko-ukraińskich;
 • klauzulami waloryzacyjnymi w świetle regulacji Prawa zamówień publicznych i postanowieniami waloryzacyjnymi w praktyce;
 • polubownym rozwiązaniem sporów w rozliczeniach umów w zakresie robót budowlanych;
 • sposobami aktualizacji wartości kontraktu na roboty budowlane w warunkach określonych przez ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;
 • regulacjami prawnymi dotyczącymi zmian wynagrodzenia w kontraktach na roboty budowlane finansowanych ze środków publicznych;
 • klasyfikacją robót budowlanych;
 • waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane na przykładzie kontraktowania inwestycji w GDDKiA.

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących zmian cen w budownictwie. Ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji, w szczególności z listą omawianych tematów oraz informacją na temat prelegentów, można zapoznać się na: www.kosztorysowanie.pl

Konferencja SKB 2023 będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Niezależnie od formy uczestnictwa (stacjonarnie oraz online) będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie w formie hybrydowej. Więcej informacji można uzyskać od Beaty Wilczyńskiej, kierownik biura SKB – tel. 22 826 15 67, 501 539 832, e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj też:

Wojna jako siła wyższa w trakcie realizacji zamówienia publicznego

Formalizm opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Kalkulacja kosztorysowa zadania budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in