Konferencja AMCM’2024

28.04.2023

11th International Conference „Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures”/11. Międzynarodowa Konferencja ”Modele analityczne i nowe koncepcje w konstrukcjach żelbetowych i murowych” odbędzie się 26–28.06.2024 r.

 

Konferencja AMCM’2024

 

Konferencja AMCM’2024 ma na celu wymianę doświadczeń naukowych, badawczych oraz praktycznych osiągnięć w zakresie konstrukcji żelbetowych i murowych między naukowcami oraz inżynierami z całego świata. Będzie stanowiła forum do dyskusji w zakresie obecnych i przyszłych trendów w badaniach doświadczalnych, nowoczesnych materiałów i technologii, zaawansowanego modelowania numerycznego konstrukcji. Konferencja AMCM’2024 ma za zadanie upowszechnienie zaawansowanych materiałów konstrukcji betonowych i murowych, ze szczególnym naciskiem na opracowanie nowoczesnych technologii o niskiej emisyjności CO2.

Naukowo-przemysłowy charakter tego spotkania w zamierzeniu organizatora – Politechniki Łódzkiej ma przynieść splendor Łodzi na arenie międzynarodowej nie tylko w sferze naukowo-badawczej, ale przede wszystkim w środowisku biznesowym. Ponadto będzie to doskonała okazja do promocji miasta, wzmocnienia sektora przedsiębiorczości oraz silnego wsparcia działań proinnowacyjnych.

Konferencja AMCM’2024 odbędzie się w budynku „Alchemium – Magia Chemii Jutra” – Kampus A na Wydziale Chemicznym, ul. Żeromskiego 114, 90-924 Łódź.

 

Tematyka konferencji:

 • Beton i materiały innowacyjne
 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 • Konstrukcje murowe
 • Projektowanie konstrukcji żelbetowych
 • Projektowanie konstrukcji murowych
 • Metody konstrukcyjne i zarządzanie
 • Wyjątkowe konstrukcje budowlane

 

Komitet organizacyjny:

 • przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego AMCM’2024 – prof. Renata Kotynia, prodziekan ds. rozwoju, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego AMCM’2024 – prof. Dariusz Gawin, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • organizator strony internetowej – dr inż. Tomasz Waśniewski
 • sekretariat: Magdalena Sofijska, Joanna Konca, Marcin Janecki

 

Kontakt:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

al. Politechniki 6, 93-590 Łódź

tel. +48 42 631 38 70, +48 501 282 893

amcm2024@info.p.lodz.pl

Więcej na: www.amcm2024.p.lodz.pl

 

 

Czytaj też:

Konferencja Projektowanie Przyszłości 2023

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in