Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi. AKUSTYKA

Artykuł sponsorowany

10.05.2021

Co o akustyce budynków mówią Warunki Techniczne? Które materiały zapewniają dobrą izolację akustyczną?

 

Osiągnięcie komfortu akustycznego mieszkania czy domu jednorodzinnego jest możliwe jeśli przestrzega się wymagań prawnych. Można tak zaprojektować i wykonać izolację akustyczną budynku, by odciąć się od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Ale w procesie budowy, nie trzymając się ściśle przepisów, można też wiele zepsuć. Dlatego warto poznać wymagania i wiedzieć gdzie można je znaleźć. Wówczas łatwiej nam będzie sprawdzić czy projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I koniecznie trzeba sprawdzić czy zostały użyte odpowiednie materiały.

 

Niestety obecne przepisy budowlane (np. Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) sprzyjają realizacji budynków mieszkalnych o  minimalnej jakości akustycznej. Tym bardziej przyjrzenie się temu jak została zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna jest istotne. Dlatego Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej przygotowało praktyczny poradnik „Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi”, w którym jednym z tematów jest izolacja akustyczna. Z poradnika dowiemy się jak spełnić prawne wymagania dotyczące przegród budynku przy zastosowaniu izolacji z wełny mineralnej.

 

Fot. Różne rodzaje wełny mineralnej

Co na temat akustyki mówią Warunki Techniczne?

Warunki Techniczne w rozdziale o akustyce określają, że budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Jeśli zaś chodzi o pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, to powinny być chronione przed hałasem:

  1. zewnętrznym (np. przejeżdżający samochód, hałas dochodzący z placu zabaw dla dzieci);
  2. pochodzącym z instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku (np. windy, klimatyzatory, drzwi do garażu podziemnego);
  3. powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań i lokali użytkowych (np. klub fitness, głośny sąsiad);
  4. pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie (np. hałas z klatki schodowej, gdzie dźwięk się wzmacnia, odbijając się od twardych powierzchni schodów czy ścian).

 

Rys. Przykład izolacji akustycznej

 

Więcej przykładów izolacji akustycznej przegród budowlanych można znaleźć tu: https://tiny.pl/r6j12

 

Sprawdź też:

Dlaczego wymagania na temat akustyki znajdują się w Warunkach Technicznych?

Hałas jest szkodliwy dla człowieka. To każdy dźwięk, który jest dla danego słuchacza, w danej sytuacji niepożądany. Hałas jest więc pojęciem subiektywnym, a kwalifikacja dźwięku jako hałasu zależy m.in. od nastawienia psychicznego w stosunku do źródła tego dźwięku, od rodzaju wykonywanej właśnie pracy czy sposobu wypoczywania, pory dnia, długotrwałości czy regularności występowania dźwięku i jego przyczyn.

 

Od akustyki architektonicznej zależy czy we wnętrzach, w których mieszkamy, pracujemy lub wypoczywamy mamy komfort akustyczny. Jego brak może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie, efektywność, a nawet zdrowie. Dlatego określenie wymagań w Warunkach Technicznych pozwala zaprojektować i wybudować obiekt tak, aby był w nim zapewniony podstawowy komfort akustyczny. Niespełnienie wymagań zapisanych w Warunkach Technicznych pozwala inwestorowi domagać się rekompensaty w sądzie.

 

 

Gdzie w Warunkach Technicznych znajdziemy wymagania związane z akustyką?

W rozdziale IX „Ochrona przed hałasem i drganiami” nie ma podanych konkretnych parametrów dla przegród w budynkach. Natomiast w załączniku nr 1 do Warunków Technicznych można znaleźć konkretne wymagania, jakie trzeba uwzględnić przy projektowaniu i wykonywaniu izolacji akustycznej budynku, żeby w pewnym stopniu ograniczyć oddziaływanie hałasu. W załączniku nr 1 do WT znajdują się normy:

  1. pomiarowe (np. PN-EN ISO 140-4:2000), opisujące jak należy mierzyć dany parametr, np. izolacyjność akustyczną ściany;
  2. przedstawiające wymagania:
    • dla przegród wewnętrznych i zewnętrznych (np. PN-B-02151-3:2015-10), pokazujące wartości wymagań w decybelach, np. dla stropu pomiędzy lokalami mieszkaniowymi lub to jak należy obliczyć izolacyjność akustyczną przegrody;
    • dla dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniach (np. PN-B-02151-02:1987), pokazujące maksymalne wartości poziomu dźwięku jaki może być np. w pokoju w domu mieszkalnym w nocy.

Poradnik  „Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi” można znaleźć tu: https://tiny.pl/rnbr2

 

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

 

logo Miwo

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in