Jak zaizolować dom, by zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Artykuł sponsorowany

07.04.2021

Co o bezpieczeństwie pożarowym mówią Warunki Techniczne? Które materiały izolacyjne są niepalne?

 

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, poprzez dobór odpowiednich materiałów i rozwiązań, jest jednym z warunków poczucia komfortu użytkowników budynku. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim domy muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warunki Techniczne (WT) to zbiór regulacji prawnych, zawierających wymagania i wytyczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znajdziemy tam również istotne informacje dotyczące izolacji domów pod kątem bezpieczeństwa pożarowego.

Co na temat bezpieczeństwa pożarowego mówią Warunki Techniczne?

Według Warunków Technicznych budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia musi zapewnić:

1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,

4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Gdzie szukać wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym?

Wymogi zawarte w Warunkach Technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w dziale VI „Bezpieczeństwo pożarowe”. Ich uzupełnieniem jest załącznik 3, w którym znajdziemy objaśnienia dotyczące stosowanych w rozporządzeniu określeń odnoszących się do palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadającym im klasom reakcji na ogień. Są tam też klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny.

Jak pokazują dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, rocznie w budynkach mieszkalnych wybucha około 27 tys. pożarów. W 2020 roku w pożarach budynków zginęło 360 osób, a 1859 zostało rannych. I choć pożar jest traktowany jako sytuacja wyjątkowa, to trzeba na nią przygotować budynek – odpowiednio go zaprojektować i wykonać. Ciepło i dym emitowane w trakcie pożaru powodują szkody materialne w budynku, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, ale czasem także nieodwracalne szkody w środowisku.

 

Spełnienie wymagań zawartych w Warunkach Technicznych pozwala zaprojektować i wybudować obiekt, tak, aby oddać go do użytku. W przypadku tak ważnego czynnika jakim jest zdrowie i życie ludzi, należy dodatkowo przeprowadzić analizę ryzyka i zdecydować, czy oprócz szczegółowych wymagań prawnych, należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenia, które pozwolą spełnić wymagania ogólne. By zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pożarowe osobom odpowiedzialnym za projektowanie i wykonanie budynków oraz inwestorom, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej przygotowało praktyczny poradnik „Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi”. Jednym z odcinków cyklu jest właśnie bezpieczeństwo pożarowe, gdzie omówiono wymagania prawne i przykładowe rozwiązania przegród budowlanych z izolacją wełną mineralną zwiększające bezpieczeństwo pożarowe.

bezpieczeństwo pożarowe

 

Więcej przykładów można znaleźć na stronie https://miwo.pl/jak-dobrze-zaizolowac-dom-warunki-techniczne/ppoz/

Cały poradnik „Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi” poruszający wszystkie aspekty związane z izolacją budynków jest dostępny tu: https://tiny.pl/rnbr2

 

Polecamy też:

Czym izolować?

Do dachu, ścian, podłóg, instalacji – do każdej sytuacji i technologii można dobrać wyrób z wełny mineralnej z szerokiej gamy produktów pięciu producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu MIWO. Dzięki izolacji cieplnej z wełny mineralnej – szklanej lub skalnej, można zapewnić w mieszkaniach większy komfort cieplno-wilgotnościowy, lepszą akustykę i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo pożarowe. Dwa pierwsze czynniki mają wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie, ostatni może zadecydować o tym, czy będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

 

Ogromna korzyść z ociepleń z wełny mineralnej to bezpieczeństwo pożarowe, ponieważ wełna jest niepalna. Wełny mineralne (szklane lub skalne) mają najwyższe klasy reakcji na ogień według europejskiej klasyfikacji ogniowej, co oznacza, że takie materiały klasyfikowane są jako niepalne i w odróżnieniu od izolacji palnych (choć samogasnących, na przykład o klasie reakcji na ogień E), w żadnej sytuacji nie wspomagają rozwoju pożaru i nie rozprzestrzeniają go. Wełny mineralne nie wytwarzają trującego dymu, który jest zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru.

 

Wełna mineralna. Fot. MIWO

 

Bezpieczeństwo pożarowe wpływa na poczucie komfortu użytkowników domów. I choć straty w wyniku pożarów w miesz­kaniach nie są tak wysokie jak np. w przy­padku pożarów hal magazynowych, to właś­nie w pożarach mieszkań ludzie tracą dorobek życia. To niezwykle dotkliwe doświadczenie, nawet jeśli nie jest związane z uszczerbkiem na zdrowiu samych mieszkańców. Ciepło i dym emitowane w trakcie pożaru powodują szkody materialne w budynku, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, ale także czasem nieodwracalne szkody w środowisku. W razie pożaru ważne jest, ile czasu mamy na ewakuację i ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, a na to mają wpływ m.in. mate­riały budowlane użyte w budynku.

 

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in