Skuteczna eliminacja mostków termicznych. Łączniki balkonowe FB i FBS firmy Forbuild.

Artykuł sponsorowany

07.04.2021

Jak zbudować energooszczędny dom? Którędy ucieka ciepło z budynku? Jak osiągnąć korzystną dla zdrowia i komfortową temperaturę wewnątrz pomieszczeń, aby przy tym nie nadwyrężyć domowego budżetu?

 

Odpowiedź na te pytania jest niezwykle złożona i uzależniona od wielu czynników, m.in.: położenia budynku, jego konstrukcji, wykonania i jakości izolacji termicznej, materiałów wykończeniowych takich jak okna i drzwi oraz poprawności rozwiązań eliminujących możliwość powstania punktowych i liniowych mostków termicznych.
Widać wyraźnie, że nie wystarczy tylko zadbać o rodzaj i grubość izolacji termicznej ścian, dachu i posadzki na gruncie. Energooszczędność należy rozumieć kompleksowo, w kontekście całego budynku i jego otoczenia.
Wydawałoby się, że jednym ze sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną będzie zwiększenie grubości ocieplenia. Badania termowizyjne istniejących obiektów wskazują jednak, że nawet najgrubsza izolacja nie gwarantuje eliminacji wszystkich mostków termicznych, przez które następuje wzmożona, niekontrolowana utrata ciepła dochodząca nawet do 30%.

Przez mostki termiczne dochodzi do zawilgocenia niebezpiecznego dla zdrowia

Utrata ciepła przez mostek termiczny to nie jedyna szkoda, jaką może spowodować. W miejscu jego powstawania temperatura powierzchni przegrody często obniża się do tego stopnia, że przekroczona zostaje temperatura tzw. punktu rosy, czyli skraplania się pary wodnej. Zjawisko to niesie ze sobą duże ryzyko zawilgocenia ścian, powstania pleśni i grzybów, a w pomieszczeniu może panować nieprzyjemny zapach stęchlizny. Zagrzybione ściany w domach i mieszkaniach to nie tylko problem natury estetycznej. Zjawisko to ma udowodniony negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Fragmenty grzybni i zarodniki obecne w powietrzu oraz specyficzne warunki mikroklimatyczne panujące w zagrzybionych pomieszczeniach mogą powodować lub nasilać dolegliwości układu oddechowego, przyczyniać się do cięższego przebiegu astmy, infekcji górnych dróg oddechowych oraz wywołują grzybice, choroby reumatyczne i różnego rodzaje alergie.

Gdzie występują mostki cieplne?

Mostki termiczne występują w strefach połączeń różnych przegród zewnętrznych budynku, w miejscu przerwania warstwy izolacji przez warstwę nieizolowaną, która posiada większy współczynnik przenikania ciepła, m.in.: połączenie dachu i ściany zewnętrznej, miejsce obsadzenia okien, połączenie stropu z balkonem, loggią lub attyką. Przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do niekorzystnego punktowego wychładzania przegrody niosącego za sobą szereg niebezpieczeństw.

 

mostki termiczne

Rys. 1 Mostek termiczny

 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z innymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane, tworzą pakiet wymagań związanych z energooszczędnością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynek oraz jego instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej potrzebnych do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie i relatywnie niskim poziomie.

Jak zlikwidować mostki termiczne?

Wyeliminowanie lub ograniczenie wpływu występowania mostków termicznych możemy zrealizować na kilka sposobów. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę, że przy braku dostatecznej wiedzy wśród wykonawców i inwestorów, swoiście rozumiana „poprawa parametrów izolacyjności” prowadzi często do braku umiaru w dokładaniu styropianu na ściany i płyty balkonów. Powoduje to tworzenie wizualnych bunkrów z murami grubości pół metra i wspornikami o długości kilkudziesięciu centymetrów. Pamiętajmy jednak, że nawet najgrubsza izolacja nie gwarantuje eliminacji wszystkich mostków termicznych.

 

mostki termiczne

Rys. 2 Likwidacja mostka termicznego za pomocą łącznika balkonowego

 

Posiadając balkon zintegrowany z bryłą budynku możemy stosunkowo tanim kosztem ograniczyć wielkość strat ciepła. W walce z mostkami termicznymi pomogą nam specjalne rozwiązania budowlane np. łączniki balkonowe FB i FBS montowane między płytą stropu i balkonu.

 

Skuteczna eliminacja mostków cieplnych łączniki balkonowe FB i FBS

Łączniki balkonowe FB i FBS są idealnym rozwiązaniem łączącym najwyższą jakość wykonania z wysokimi właściwościami izolacyjnymi pozwalającymi na uniknięcie kondensacji wilgoci i zagrzybienia wewnątrz pomieszczeń oraz zredukowanie strat energetycznych.

mostki termiczne - eliminacja

Rys. 3. Budowa łącznika balkonowego FB. 1 – zbrojenie przenoszące siły rozciągające, 2 – obudowa z tworzywa sztucznego, 3 – izolacja termiczna, 4 – elementy przenoszące siły ściskające, 5 – elementy przenoszące siły poprzeczne

mostki temiczne - eliminacja

Rys. 4. Budowa łącznika balkonowego FBS. 1 – zbrojenie przenoszące siły rozciągające, 2 – obudowa z tworzywa sztucznego, 3 – izolacja termiczna, 4 – elementy przenoszące siły ściskające, 5 – elementy przenoszące siły poprzeczne

 

Łączniki FB i FBS są produkowane w kilku wariantach:

  • typ FB – pręty zbrojeniowe przenoszące siły rozciągające wykonywane są ze stali nierdzewnej lub stali węglowej zwykłej ocynkowanej ogniowo metodą zanurzeniową;
  • typ FBS – pręty zbrojeniowe przenoszące siły rozciągające są spawane ze stali nierdzewnej i stali zwykłej węglowej, dostępne są więc trzy typy rozwiązań umożliwiające podjęcie racjonalnej decyzji odnośnie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbrojenia i optymalizacji kosztów budowy,
  • elementy przenoszące siły poprzeczne w łącznikach FB i FBS w całości wykonane są ze stali nierdzewnej,
  • standardowe łączniki mają długość 1 metra oraz 20 i 30 cm; dostępne są również krótsze moduły, które pozwalają na elastycznie dopasowanie się do geometrii balkonu – bez konieczności kłopotliwego cięcia elementów na budowie,
  • szeroki wybór typów i wariantów pozwalający na zamocowanie niemal każdego balkonu, również prefabrykowanych,
  • izolacja może być wykonana z wełny mineralnej lub styropianu, o grubości 80 lub 120 mm.

Cechy charakterystyczne łączników FB i FBS:

  • wysoka nośność – dla płyt o grubości od 14 do 30 cm,
  • łatwość montażu,
  • wkładki ogniochronne zwiększają odporność ogniową do klasy R180,
  • rozwiązanie objęte Krajową Oceną Techniczną ITB.

Fot. Zastosowanie łączników balkonowych Forbuild

 

Pamiętajmy, że z budynków ciepło ucieka nie tylko przez niezaizolowane ściany, dachy czy nieszczelne okna, ale także poprzez mostki termiczne zwane również cieplnymi. Występowanie ponadnormatywnych mostków cieplnych spowodowane jest zarówno nieprzemyślanym pod tym względem projektem, jak i wadami wykonawczymi. Usunięcie istniejącego mostka termicznego jest bardzo trudne, a w niektórych sytuacjach nawet niemożliwe. Kiedy budujemy dom warto razem z projektantem przeanalizować wszystkie miejsca, które mogą stanowić potencjalne miejsce ich powstawania. Zakup lub budowa nieruchomości to często decyzja na całe życie. Dobra i przemyślana termoizolacja może przynieść w sezonie grzewczym znaczne oszczędności, a w upalne lato dać większy komfort przebywania we własnym domu, ponadto uchroni nasze zdrowie przed negatywnym wpływem zagrzybionych pomieszczeń.

 

Przemyślana termoizolacja z zastosowaniem łączników balkonowych Forbuild po prostu się opłaca!

 

 

 

 

Przeczytaj też:

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in