innogy Stoen Operator z nową stacją elektroenergetyczną

19.10.2021

innogy Stoen Operator zrealizował jedną z największych i najbardziej nowoczesnych dystrybucyjnych stacji elektroenergetycznych w Polsce.

 

innogy Stoen Operator

 

innogy Stoen Operator uruchomił dystrybucyjną stację elektroenergetyczną Towarowa w Warszawie. Jest to największa pojedyncza inwestycja stołecznego operatora. Obsługuje ona centralną część Warszawy i ze względu na swoją charakterystykę znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w stolicy. Stacja Towarowa jest zlokalizowana na warszawskiej Woli u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej i zastępuje stojącą obok stację z 1978 roku.

– Wymagania energetyczne miast stale rosną. Sieci elektroenergetyczne muszą być bardziej elastyczne, aby zapewnić możliwość obsługi różnych konfiguracji źródeł wytwórczych i odciążanie wybranych elementów systemu w trudniejszych okresach. Stacja Towarowa daje duże możliwości przełączeń, ponieważ składa się z dwóch transformatorów 220/110 kV, trzech transformatorów 110/15 kV i aż 88 pól średniego napięcia – stwierdził Robert Stelmaszczyk, prezes innogy Stoen Operator.

 

innogy Stoen Operator

 

Budowa nowej stacji Towarowa rozpoczęła się w 2015 roku. Realizacja przedsięwzięcia była skomplikowana ze względu na niewielką odległość od urządzeń pracujących pod napięciem i konieczność wieloetapowej realizacji. Nowoczesne rozdzielnie i transformatory zamknięto w budynkach, co odpowiada nowym standardom przyjętym w innogy Stoen Operator i odróżnia je od starych obiektów tego typu. Stacja elektroenergetyczna jest połączona z siecią dystrybucyjną oraz przesyłową wyłącznie podziemnymi liniami kablowymi 110 kV i 220 kV, a same budynki zajmują znacznie mniejszą powierzchnię. Stacja jest całkowicie bezobsługowa dzięki wyposażeniu w inteligentną automatykę.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 75 mln zł.

 

Przeczytaj też:

Pierwsza w Polsce cyfrowa stacja elektroenergetyczna

Stacja elektroenergetyczna Nysa za 100 mln zł

Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN

 

Zobacz też: Produkty

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in