Materiały i technologie energooszczędne – konferencja

20.10.2021

XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” odbędzie się 3–5 listopada 2021 r. w Częstochowie.

 

Materiały i technologie energooszczędne

 

XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” jest organizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Konferencja obejmuje teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa zrównoważonego i pozwoli na wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych stosowanych w budownictwie energooszczędnym.

 

Zakres tematyczny:

I. Podstawy teoretyczne i metodyczne budownictwa energooszczędnego

II. Zagadnienia architektury energooszczędnej i energoaktywnej

III. Konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne

IV. Audyting, certyfikacja energetyczna i termomodernizacja budynków

V. Mikroklimat wnętrz, komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach a zdrowie człowieka

VI. Akustyka budowlana i urbanistyczna

VII. Aerodynamika obszarów miejskich

VIII. Budownictwo hydrotechniczne

IX. Efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej

X. Wykorzystanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w budownictwie

XI. Zaopatrzenie w wodę i ciepło, wentylacja i klimatyzacja

XII. Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie zrównoważonym

 

Patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej.

Partnerzy konferencji: Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN (Oddział Katowice), Komisja Inżynierii Budowlanej PAN (Oddział Katowice), Research Institute of Building Physics (NIISF), niversity of Žilina, Georgian Technical University.

 

Kontakt: dr inż. Adam Ujma – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji tel. +48 34 325 09 14, mest@bud.pcz.pl

 

Fot. stock.adobe.com

 

 

Czytaj też:

Budownictwo energooszczędne – wyzwania projektowe

Termomodernizacja po polsku. Raport o niskoemisyjnych inwestycjach w sektorze budynków

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Energooszczędność – przepisy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in