II Regionalne Forum Inżynierskie

10.06.2021

Tematem II Regionalnego Forum Inżynierskiego będzie problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie.

 

Regionalne Forum Inżynierskie

 

W Toruniu, w Hotelu „Bulwar”, 3–4 września 2021 r. odbędzie się II Regionalne Forum Inżynierskie pt. „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków i rola inżynierów budownictwa w tym procesie”, które współorganizują: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (główny organizator), Łódzka OIIB, Mazowiecka OIIB, Pomorska OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB.

Regionalne Forum Inżynierskie będzie okazją do podjęcia najważniejszych problemów polskiego budownictwa. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, omówi aktualne sprawy PIIB, Prawo budowlane po zmianach oraz rolę izby w procedowaniu tych zmian. Swoje wystąpienie będzie miał także prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Ponadto omówione zostaną: regionalne aktualności w sektorze budowlanym, które przedstawią przewodniczący okręgowych izb współorganizujących forum, a także działalność młodych inżynierów budownictwa (m.in. problematyka BIM).
Ważnym celem forum jest pogłębienie współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego, której poświęcona zostanie osobna sesja z udziałem przedstawicieli WINB i PINB.
Honorowy patronat nad forum sprawują: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia.

 

 

Przeczytaj też:

BIM – standard w budownictwie

Kontrola budowy według Prawa budowlanego

Prawo budowlane po zmianach w 2020 r. – aktualny poradnik

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in