Ekologia a budownictwo – konferencja

10.06.2021

Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA a BUDOWNICTWO odbędzie się 14–16 października 2021 r. w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej.

 

Ekologia a budownictwo

 

Zakres tematyczny konferencji:

 • Problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Rola administracji państwowej i samorządowej oraz uczestników procesu budowlanego w ochronie i kształtowaniu środowiska.
 • Proekologiczne materiały i wyroby budowlane – materiały odnawialne.
 • Recykling odpadów i wykorzystanie odpadów w budownictwie.
 • Skutki techniczne, ekonomiczne i społeczne skażenia obiektów budowlanych i sposoby ich neutralizacji.
 • Ekologia terenów zurbanizowanych.
 • Kształcenie ekologiczne w budownictwie.
 • Rewitalizacja obiektów, terenów poprzemysłowych i innych.
 • Problemy korozji, w tym biologicznej w budownictwie.
 • Problemy projektowania i utrzymywania obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 • Problemy pozyskiwania i użytkowania energii w budownictwie.
 • Wpływ techniczny działalności budowlanej na istniejące obiekty budowlane.
 • Komfort użytkowania budynków, komfort termiczny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort wizualny.
 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów mineralnych, złóż energetycznych, w tym odnawialnych.

 

Ekologia a budownictwo

 

Rada naukowo-techniczna konferencji:

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Zastępca przewodniczącego dr hab. eur. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP

Sekretarz dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB

Członkowie:

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK

dr hab. inż. Robert Geryło

dr inż. Tomasz Jeż

dr inż. Paweł Krause

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. UP

dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH

 

Komitet organizacyjny:

mgr inż. Janusz Kozula – przewodniczący

mgr inż. Przemysław Pępek

 

Organizatorami konferencji są: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym PZITB, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska Wydział Budownictwa, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Partnerzy branżowi: Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres biura organizacyjnego do dnia 28.09.2021 r.

Adres organizatora:

PZITB Oddział w Bielsku-Białej

ul. 3 Maja 10/14

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks. 33 822 02 94

e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl

Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa na www.pzitb.bielsko.pl

 

 

Czytaj także:

Odzysk materiałów podczas remontów obiektów budowlanych

Jak zmagazynować energię z odnawialnych źródeł energii

Budynki wysokie zrównoważone ekologicznie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in