Kolej dużych prędkości, czyli z Warszawy do Łodzi w 45 minut

09.06.2021

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarła kontrakt na prace przygotowawcze do budowy pierwszego odcinka kolei dużych prędkości. Między Warszawą, CPK i Łodzią pociągi będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. W przygotowaniu są już następne odcinki kolejowych „szprych”, które uzupełnią istniejącą sieć i skrócą czasy przejazdów dla pasażerów z całej Polski.

 

Na początku czerwca 2021 r. podpisano umowę dotyczącą prac przygotowawczych dla prawie 140-kilometrowego odcinka Warszawa-CPK-Łódź. Harmonogram zakłada, że kolej dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność, czyli w 2027 r.

 

Dzięki tej inwestycji pasażerowie prawdopodobnie dojadą do nowego lotniska: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi w ok. pół godziny, a z Warszawy do Łodzi w ok. 45 minut (prawie dwa razy szybciej niż obecnie). Pociągi pasażerskie będą jeździły z prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w przyszłości nawet do 350 km/h – jeśli będzie takie zapotrzebowanie.

 

 

Kolej dużych prędkości

 

Czy 45-minutowy czas przejazdu na tej trasie będzie wielkim osiągnięciem? Jak zauważył jeden z rzeczoznawców budowlanych z Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, już w 1937 roku skład 2-wagonowy z silnikiem spalinowym (tzw. LUKS TORPEDA) pokonywał odcinek Łódź – Warszawa w 57 minut.

 

Fot. Fragment rozkładu jazdy, który obowiązywał od grudnia 1937 roku

 

Zobacz też:

Kolej w Polsce – aktualna sytuacja i plany inwestycyjne. RAPORT

Miliard złotych na nowe przystanki kolejowe

Efektywna i profesjonalna modernizacja taboru szynowego i infrastruktury torowej

Budownictwo kolejowe w Polsce w 2021 r.

Diagnostyka torów kolejowych

 

Tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) dla spółki CPK wykona konsorcjum firm: IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis. Na realizację prac, w skład których wchodzą m.in. analizy przebiegów, a także specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne, wykonawca będzie miał ok. 10 miesięcy.

Finalnym efektem umowy będzie wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej między Warszawą a Łodzią w zakresie koniecznym do prowadzenia działań inwestycyjnych. Przygotowanie STEŚ jest kolejnym krokiem na drodze do pozyskania wymaganych pozwoleń i rozpoczęcia prac budowlanych.

 

W dalszej kolejności nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona. Dzięki temu powstanie kolej dużych prędkości miedzy Warszawą, CPK i Łodzią a Wrocławiem i Poznaniem.

 

Kolej dużych prędkości

 

Na Mazowszu w ramach programu kolejowego CPK powstanie łącznie ok. 344 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK, a kolejne ok. 654 km zostanie zmodernizowane przez PKP PLK. W Łódzkiem będzie wybudowanych ok. 219 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 305 km zostanie zmodernizowanych.

W skali całej Polski w trakcie prac przygotowawczych są już 743 km nowych linii kolejowych CPK. Spółka wskazała wykonawców sześciu z ośmiu przetargów na tzw. STEŚ. Jednocześnie CPK oczekuje na uprawomocnienie się wyboru ofert w postępowaniach na wykonawcę prac przygotowawczych dla węzła CPK, a także projektu budowlanego dla tunelu dalekobieżnego CPK (dla pociągów jadących od strony Warszawy i CPK zacznie się w tym samym miejscu co drążony obecnie przez PKP PLK tunel aglomeracyjny i regionalny – na stacji Łódź Fabryczna).

Zakres prac i ich postępy, przyjęte harmonogramy i szczegóły przygotowywanych zadań wraz z m.in. zakładanymi czasami przejazdów i korzyściami dla pasażerów można śledzić na stronie www.kolejnapolske.pl.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii (plus ok. 200 km w ramach węzła kolejowego w rejonie Portu Solidarność). Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest spółka CPK.

 

Polecamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in