Miliard złotych na nowe przystanki kolejowe

25.05.2021

Program przystankowy zakłada modernizację lub budowę przystanków kolejowych. Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego.

 

Przystanki kolejowe – budowa, remonty i modernizacja w ramach rządowego programu

W maju 2021 roku Rada Ministrów przyjęła „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Program obejmuje 355 zadań za miliard złotych, a jego realizacja ma zwiększyć dostęp do kolei.

 

przystanki kolegowe

fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Najważniejsze założenia:

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej regionów poprzez:
  • eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
  • rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane;
  • wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych;
  • zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.
 • W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji – w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.
 • Do wytypowania wstępnej listy zadań objętych programem przyjęto następujące kryteria:
  • dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań społecznych uwzględniających aktualną sytuację transportu kolejowego;
  • deklarację przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury objętej programem;
  • realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zobacz:

W Programie uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków. Spółka PKP PLK w ramach programu zaangażowana jest w budowę i modernizację przystanków w trzech lokalizacjach: Niemojki, Szklarska Porębia Górna i Pasłęk. Zgodnie z założonym harmonogramem w 2021 roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

 

Na Mazowszu do realizacji zaplanowano w sumie 20 zadań. Na liście podstawowej jest 15 lokalizacji: Niemojki, Rokitno, Groszowice, Józefin Bąkowiec, Chronów, Dąbrówka Zabłotnia, Mława Miasto, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy. Na liście rezerwowej ujęto 5 projektów: Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Warszawa Fort Wola, Łochów, Ruda Wielka.

 

MI

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in