Farma fotowoltaiczna w Jaworznie zaczęła pracę

30.12.2020

Farma fotowoltaiczna w Jaworznie to pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON.

 

Farma fotowoltaiczna w Jaworznie

 

Farma fotowoltaiczna w Jaworznie powstała na terenie, na którym znajdowała się Elektrownia Jaworzno I. Przed rozpoczęciem właściwej budowy, w celu przygotowania terenu pod instalację, usunięto znajdujące się na działce kolidujące pozostałości po wyburzonej jednostce i wyrównano teren.

Budowa instalacji fotowoltaicznej rozpoczęła się w lipcu 2020 r., gdy na przygotowany plac wjechały maszyny oraz sprzęt i rozpoczęto prace związane z montażem betonowych stóp fundamentowych oraz konstrukcji wsporczych. Montaż ponad 12 tys. modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w październiku i trwał niecałe 3 tygodnie. Zrealizowano także prace elektryczne, m.in. montaż stacji średniego napięcia i trzech stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.

Szacuje się, że roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi ponad 5 tys. MWh. Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MWp pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o blisko 4,9 ton rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych.

Farma fotowoltaiczna w Jaworznie została zbudowana przez konsorcjum spółek TAURON Serwis i TAURON Nowe Technologie, które wygrało przetarg.

Inwestycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podpisanej umowie pożyczki preferencyjnej w wysokości 75,46% kosztów kwalifikowanych zadania z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu wymogów zgodnych z podpisaną przez strony umową, umorzona kwota zostanie wykorzystana na wykonanie kolejnego ekologicznego zadania inwestycyjnego, planowanego przez TAURON Wytwarzanie.

 

Farma fotowoltaiczna w Jaworznie powstała w ramach Programu TAURON PV. Zakłada on budowę instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON o łącznej mocy 150 MWp. Inwestycje zaplanowano na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Zgodnie z założeniami do 2025 r. grupa będzie dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW.

Inwestycje w energetykę odnawialną mają być podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu w perspektywie 2030 r. TAURON za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65% energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o 50%.

 

Przeczytaj też: Energa buduje farmę fotowoltaiczną w Wielkopolsce

Bydgoszcz inwestuje w fotowoltaikę

Fotowoltaika w Polsce RAPORT

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in