Energa buduje farmę fotowoltaiczną w Wielkopolsce

12.08.2020

Energa z Grupy Orlen rozpoczyna kolejną inwestycję w odnawialne źródła energii. Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, gdzie zbudowano farmę wiatrową, planowana jest budowa dużej farmy fotowoltaicznej.

 

Nowy projekt PV „Gryf”, o mocy 19,83 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 r. Spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy farmy. W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE inwestycja ma być oddana do eksploatacji w 2021 roku.
 

Farma fotowoltaiczna "Gryf" w Wielkopolsce

Nowa farma powstaje na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów (powiat turecki). Tam, gdzie wcześniej wydobywano węgiel brunatny, teraz rozwijana jest produkcja czystej energii. Dla gminy inwestycje te są szansą na zagospodarowanie pokopalnianych terenów i rozwój gospodarczy.

Nowa farma fotowoltaiczna będzie utworzona z ok. 70 tys. paneli polikrystalicznych PV. Łączna moc wyniesie 19,83 MW. Projekt zakłada, że farma będzie eksploatowana co najmniej 25 lat.

Zobacz też:

O Grupie Energa

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.
 

W I połowie 2020 roku całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa wynosiła 1,38 GWe, z czego 39 proc. stanowią OZE, wyprodukowała 1,4 TWh energii elektrycznej brutto, w oparciu o zróżnicowane źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika i dostarczyła 10,7 TWh energi elektrycznej.

Grupa Energa

Polecamy: Fotowoltaika w Polsce RAPORT

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in