Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB

06.03.2023

Pracujemy w trudnych czasach. Każdy inżynier boryka się z problemami. Gdzie szukać wsparcia? W izbie, która monitoruje zagrożenia branży budowlanej. W samorządzie, który reprezentuje i chroni interesy zawodowe swoich członków.

 

Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB

 

Izba to zdecydowanie więcej niż urząd. To myśl kierująca pracą Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że jak każdy okręg, nasza izba realizuje przede wszystkim zadania statutowe. Zajmujemy się bieżącą obsługą członków i reprezentowaniem ich interesów, zapewniamy ubezpieczenie OC, nadajemy uprawnienia budowlane, udzielamy pomocy prawnej, a także materialnej, szkolimy, organizujemy wyjazdy techniczne i dajemy z siebie jeszcze więcej.

Biuro izby, członkowie okręgowej rady, przewodniczący pozostałych organów, komisji i zespołów to nierzadko ludzie z charyzmą, którzy poświęcają swój prywatny czas, przedkładając potrzebę tworzenia i uatrakcyjniania naszego samorządu nad pracę zawodową. Dzięki ich zapałowi nie wieje administracyjną nudą. Jesteśmy, pracujemy na rzecz członków, promujemy i umacniamy prestiż zawodu inżyniera budownictwa – zawodu zaufania publicznego. Współdziałamy z administracją rządową oraz samorządową województwa, organami nadzoru budowlanego, samorządową administracją architektoniczno-budowlaną, a także z organami Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Organizujemy spotkania w powiatach, budując w ten sposób relacje i więzi między członkami naszej izby a władzami samorządu terytorialnego, administracją budowlaną oraz inspektorami nadzoru budowlanego.

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej OIIB biorą udział w pracach Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Olsztynie, a także w pracach Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna. Reprezentujemy i chronimy interesy zawodowe naszych członków. Opiniujemy oraz bierzemy czynny udział w opracowaniu projektów ustaw i aktów prawnych.

 

Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB

 

Aby promować zawód inżyniera budownictwa, ściśle współpracujemy również z uczelniami wyższymi w naszym województwie. Jesteśmy fundatorem nagród dla studentów kierunków technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za najlepsze wyniki w nauce. Cyklicznie spotykamy się ze studentami, rozmawiając na temat uprawnień budowlanych, samorządu i szeroko rozumianego sektora budowlanego.

Poza zadaniami statutowymi W-MOIIB mocno stawia na integrację naszej społeczności. Na tle innych okręgów jesteśmy raczej niewielką izbą, ale to, co nas wyróżnia, to właśnie spotkania integracyjne, które dopełniają wizerunek naszego samorządu inżynierskiego Warmii i Mazur. Regaty żeglarskie, okręgowe czy ogólnopolskie, znane są już wszystkim izbom. Organizujemy również spływy kajakowe, wyjazdy rowerowe, turnieje kręglowe i strzeleckie czy ogniska. To my jako pierwsi zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci na wykonanie pracy plastycznej, którą wykorzystujemy na izbowej kartce świątecznej.

Spotkania integracyjne to niewielki wycinek działalności Warmińsko-Mazurskiej OIIB, ale na pewno bardzo istotny, bo życie inżyniera to nie tylko akty prawne, szkolenia i uprawnienia. Wiele pomysłów rodzi się, kiedy wychodzimy zza biurka. A ludzie pracują efektywniej, jeśli są w zgranym, znającym się gronie. Aktywność ruchowa pozwala na wypoczynek oraz regenerację sił, a jednocześnie jest doskonałą formą nawiązywania nowych więzi zawodowych i koleżeńskich.

Spotkania inżynierskie, a dlaczego nie rodzinne? Poszliśmy o krok dalej i od kilku lat z powodzeniem organizujemy piknik rodzinny z okazji Dnia Budowlanych. Ciężko pracującemu inżynierowi izba oferuje czas, który może spędzić ze swoim zawodowym środowiskiem, ale też z rodziną. I temu służy nasz piknik.

Zadaniem izby jest włączanie w swoją działalność możliwie szerokiej rzeszy członków. Dwa razy w roku wydajemy informator „Inżynier Warmii i Mazur”. Finansujemy również inne czasopisma naukowo-techniczne, które są dostępne dla naszych członków w siedzibie W-MOIIB. Zrzeszamy niemal pół tysiąca osób.

Pamiętajmy, że wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa to praca, w której człowiek nigdy nie jest sam, a przynależność do samorządu nie jest przykrym obowiązkiem, tylko możliwością integracji środowiska, doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz spotkania fantastycznych, otwartych i gotowych do pomocy ludzi.

 

inż. Jarosław Kukliński

przewodniczący Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Fot. archiwum W-MOIIB

 

Przeczytaj też:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podlaska OIIB: Integracja. Reprezentacja. Elektronizacja – frontem do inżyniera

Śląska OIIB – budujemy wiedzę i zaufanie, tworzymy społeczność inżynierów

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in