Czy zabudowa poddasza pianą poliuretanową Purios i systemem g-k spełnia wymagania klasy odporności ogniowej REI30?

Artykuł sponsorowany

06.03.2023

Przedstawiamy, krok po kroku, zabudowę poddasza płytami g-k oraz systemem poliuretanowym Purios o wysokiej odporności ogniowej.

 

Współczynniki przewodzenia i przenikania ciepła czy opór cieplny to główne parametry, które bierzemy pod uwagę przy wyborze materiału termoizolacyjnego. Niemniej istotna jest także odporność ogniowa, która bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem użytkowników budynku. W odniesieniu do niektórych budynków zastosowanie ma wymóg podwyższonej odporności ogniowej – REI30. Czy zabudowa poddasza pianą poliuretanową Purios oraz popularnym rozwiązaniem jakim jest system płyt g-k spełnia te wymogi? O tym w dalszej części artykułu.

Dlaczego odporność ogniowa jest ważna?

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w przypadku wybuchu pożaru. Jej miarą jest czas (wyrażony w minutach) od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech poniższych kryteriów granicznych:

  1. nośności ogniowej (R) – element przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń;
  2. szczelności ogniowej (E) – element przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą wskutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie lub gazy, albo element odpada od konstrukcji;
  3. izolacyjności ogniowej (I) – element przestaje spełniać funkcję oddzielania wskutek przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewanej.

Odporność ogniowa dotyczy wszystkich elementów samego budynku jak również materiałów wykorzystanych do konstrukcji ścian, stropów, belek, izolacji, etc.

Jak prawidłowo zabudować poddasze płytami g-k oraz systemem poliuretanowym Purios?

Pierwszym etapem prac jest wyznaczenie przebiegu zabudowy i poprawny montaż wieszaków do konstrukcji dachu, z uwzględnieniem poziomowania powierzchni. Następnie wykonujemy natrysk pianki poliuretanowej. Wybór autoryzowanego wykonawcy tej metody izolacji jest gwarancją jej poprawnej aplikacji, zachowania ciągłości oraz braku mostków termicznych. Trzecim etapem jest montaż profili do zabudowy g-k do wcześniej przygotowanych wieszaków, a następnie montaż płyt g-k i prace wykończeniowe.

 

Obudowę dachu wykonujemy na drewnianych elementach więźby dachowej, której elementy konstrukcyjne zgodnie z polskimi normami mogą być rozstawione maksymalnie co 100 cm. Połać dachowa może mieć dowolne poszycie i pokrycie. Konstrukcją naszej zabudowy są profile CD 60  z blachy stalowej zimnogiętej ocynkowanej o grubości nominalnej 0,55 lub 0,6 mm, montowane do rozstawionych maksymalnie co 100 cm krokwi przy użyciu wieszaków. Do mocowania wieszaków użyto wkrętów do drewna o wymiarach 3,5 x  35 mm w ilości dwa wkręty na każde złącze. Maksymalny rozstaw osiowy pomiędzy profilami CD 60 nie może przekraczać 40 cm.

 

W kolejnym etapie do profili CD 60 zamontowaliśmy w układzie poprzecznym pierwszą warstwę płyt GK – GKB typu A lub GKBI typu H2 o grubości 12,5 mm w rozstawie maksymalnie co 40 cm. Do mocowania wykorzystaliśmy blachowkręty u wymiarach 3,5 x 25 mm. Krótsze krawędzie płyt są przesunięte względem siebie o nie mniej niż 40 cm, a połączenia tych krawędzi muszą występować osiowo na profilach CD 60. Następnie, do profili CD 60 zamontowano w układzie poprzecznym z zachowaniem rozstawu co 17 cm drugą warstwę płyt g-k o grubości 12,5 mm. Mocowanie wykonane zostało przy użyciu blachowkrętów 3,5 x 35 mm.  Przesunięcie krótszych krawędzi płyt tej warstwy względem siebie oraz krótszych krawędzi pierwszej warstwy wynosi minimum 40 cm. Połączenia krótszych krawędzi płyt muszą występować osiowo na profilach CD 60. Dłuższe krawędzie drugiej warstwy są przesunięte względem dłuższych krawędzi pierwszej warstwy o co najmniej 40 cm. *

 

W przestrzeniach między krokwiami zaaplikowaliśmy pianę Purios o grubości nie mniejszej niż 150 mm i klasie reakcji na ogień co najmniej E. W dachu oraz obudowie dachu dopuszcza się montaż folii wstępnego krycia lub wiatroizolacji oraz parolizolacji.

 

Łby wkrętów oraz złącza płyt g-k zostały zaszpachlowane masą szpachlową, a na połączenia w drugiej warstwie płyt zaaplikowaliśmy dodatkowe wzmocnienie w postaci taśmy zbrojącej samoprzylepnej z włókna szklanego lub z fizeliny. *

 

Sprawdź też:

>>> Piana poliuretanowa w termoizolacji dachu skośnego

>>> Piana poliuretanowa Purios w inwestycjach deweloperskich

Jakość i bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Przedstawiony powyżej sposób zabudowy poddasza systemem GK Norgips oraz pianą poliuretanową Purios o klasie palności E (przy grubości zabudowy w zakresie 28-400 mm) gwarantuje sprostanie kryteriom klasy odporności ogniowej REI30 dla poddaszy użytkowych. Jest to górny pułap wymagań odporności ogniowej dla poddaszy i dachów obiektów użytkowych określony w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny sprostać budynki i ich usytuowanie”. Ponadto, piana poliuretanowa posiada klasyfikację NRO, charakteryzowaną jako nierozprzestrzeniająca ognia.

 

Izolacja pianą poliuretanową Purios to nie tylko trafny wybór w kontekście skuteczności i szybkości wykonania termoizolacji ale również gwarancja bezpieczeństwa pożarowego.

 

* Kompletny opisywany system jest oparty na produktach firmy Norgips

 

Poniższy przekrój przedstawia widok poddasza z zabudową g-k oraz termoizolacją pianą PURIOS.

piana poliuretanowa Purios

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in