Piana poliuretanowa w termoizolacji dachu skośnego

14.10.2022

Wybór odpowiedniej izolacji cieplnej dachu to jedna z najważniejszych decyzji, jaką należy podjąć w przypadku realizacji nowej inwestycji. Czy zyskująca na popularności piana poliuretanowa jest w tym przypadku słusznym wyborem?

 

Niestabilna sytuacja na rynku surowców energetycznych, rosnące ceny energii i, co za tym idzie, zwiększające się koszty utrzymania budynków sprawiają, że energochłonność to obecnie temat numer jeden w branży budowlanej, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki mieszkalne. Konsumenci doskonale wiedzą już, że dobrze zaprojektowany i skutecznie zaizolowany dom pozwala na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem w okresie jesienno-zimowym oraz klimatyzacją w okresie letnim. Newralgicznymi obszarami, które sprzyjają ucieczce ciepła z budynku zwłaszcza w przypadku niewłaściwej izolacji, są przegrody (dach, strop, ściany, okna). Dlatego tak istotne przy pracach projektowych jest obliczenie współczynnika przenikania ciepła U dla każdej z tych przegród oraz dobranie odpowiedniej metody termoizolacji.

 

Piana poliuretanowa

Fot. Piana poliuretanowa jako izolacja dachu skośnego

Dach skośny – przegroda dachowa oraz izolacja pianą PUR

Rozważmy przypadek izolacji metodą natrysku pianą poliuretanową otwartokomórkową dachu skośnego z jedną szczeliną wentylacyjną i zabudową gipsowo-kartonową. Prezentowane obliczenia są oparte na najbardziej niekorzystnych warunkach klimatycznych występujących w Polsce, czyli strefie klimatycznej V zgodnie z normą PN-EN 12831:2006. Czy piana PUR okaże się skutecznym izolatorem? Czy ta metoda izolacji pozwoli na uzyskanie parametrów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego? Sprawdźmy.

 

Analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzono dla dachu drewnianego skośnego z jedną szczeliną wentylacyjną, krytego dachówką (obliczenia wykonała mgr inż. Joanna Pulajew, projektant konstrukcji, specjalista mykologiczno-budowlany PSMB). Piana poliuretanowa była aplikowana od strony wewnętrznej pomiędzy krokwie oraz na krokwie, do uzyskania określonej grubości w zależności od zastosowanego rodzaju systemu poliuretanowego. Uwzględniono przekrój krokwi 8 x 18 cm z rozstawem co 80 cm. Zamknięcie przegrody stanowiły folia paroizolacyjna oraz zabudowa z płyt g-k.

 

Piana poliuretanowa

Rys. Przekrój przez dach skośny z jedną szczeliną wentylacyjną, kryty dachówką. Źródło: katalog techniczny Purios „Systemy poliuretanowe w budownictwie”

 

Zastosowana membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna powinna charakteryzować się oporem dyfuzyjnym na poziomie Sd < 0,4. Przenikająca przez membranę para wodna jest usuwana na zewnątrz przez powietrze przepływające w szczelinie (co ważne, membrana nie może być zbyt luźna, aby nie doszło do wypchnięcia jej w stronę pokrycia dachowego i zawężenia światła szczeliny wentylacyjnej).

Warunkiem prawidłowego działania rozpatrywanej przegrody jest odpowiednio zaprojektowana i wykonana szczelina wentylacyjna. Głównym jej zadaniem jest odprowadzenie wilgoci pochodzącej z wnętrza budynku, a równocześnie zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnątrz.

Warstwa paroizolacji stanowi zabezpieczenie przed wnikaniem w warstwy dachowe wilgoci bytowej z pomieszczeń. W opisywanym przypadku zastosowano folię paroizolacyjną o współczynniku oporu dyfuzyjnego Sd > 20.

Ważną kwestią jest również zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń, która pozwala eliminować nadmiar pary wodnej wytwarzanej przez użytkowników budynku i utrzymać optymalną wilgotność pomieszczeń na poziomie 40–60%. Skuteczna będzie tu zarówno wentylacja mechaniczna (rekuperacja), jak i prawidłowo zaprojektowana wentylacja grawitacyjna połączona z wietrzeniem pomieszczeń. Zastosowane rozwiązanie przedstawiono na rysunku.

Rozwiązanie to jest zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom budynku komfortowe warunki pobytu przez cały rok. Skutecznie zabezpiecza obiekt przed utratą ciepła w okresie zimowym, jak również pozwala zatrzymać chłodniejsze powietrze w budynku w okresie letnim, ograniczając ryzyko przegrzewania wnętrza.

 

>>> Piana poliuretanowa Purios w inwestycjach deweloperskich

>>> Montaż okna dachowego w dociepleniu nakrokwiowym płytami PIR

Skuteczność termoizolacji

Skuteczna izolacja to przede wszystkim sucha izolacja. Podczas natrysku piana rozpręża się we wszystkich kierunkach, zwiększając wielokrotnie swoją objętość i wypełniając równomiernie przestrzeń, na którą jest aplikowana, co wyklucza powstanie mostków termicznych. Układ warstw w przegrodzie oraz odpowiednio dobrana izolacja pozwalają na wyeliminowanie ryzyka gromadzenia się wilgoci kondensacyjnej wewnątrz materiału izolacyjnego, a paroizolacja blokuje możliwość przedostawania się wilgoci bytowej w struktury ocieplenia.

Jak wiadomo, wyznacznikiem izolacyjności termicznej danej przegrody jest współczynnik przenikania ciepła U. Im niższy współczynnik U, tym lepsza izolacja termiczna danej przegrody, a w konsekwencji mniejsze rachunki za energię cieplną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, od stycznia 2021 r. współczynnik U dla dachów powinien wynosić nie więcej niż 0,15 W/(m²·K).

Jak kształtują się wartości tego parametru w opisanym przypadku ocieplenia dachu skośnego pianą PUR? Przedstawione w tab. wartości współczynnika przenikania ciepła dachu zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 dla całej przegrody, z uwzględnieniem poszczególnych elementów. Przyjęto wilgotność wewnętrzną pomieszczenia typową dla biur i lokali mieszkalnych o normalnym obłożeniu.

 

Tab. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę (przekrój niejednorodny z uwzględnieniem elementów przegrody) w zależności od wybranego systemu poliuretanowego

Piana poliuretanowa

 

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że zaizolowana przegroda spełnia wymagania obowiązujących warunków technicznych dotyczące izolacyjności cieplnej. Każdy z zastosowanych w obliczeniach systemów poliuretanowych miał współczynnik przenikania ciepła na poziomie nie wyższym niż 0,15 W/(m²·K), co potwierdza skuteczność piany poliuretanowej jako termoizolacji dachów skośnych.

Piana poliuretanowa w termoizolacji – zalety rozwiązania

Nie zapominajmy o innych walorach zastosowania piany PUR, takich jak minimalizacja mostków termicznych, niski współczynnik przewodzenia ciepła λ, relatywnie krótki czas aplikacji czy odporność na korozję biologiczną. Przy zastosowaniu w rozwiązaniu zabudowy z płyt g-k przegroda spełnia wymagania odporności ogniowej REI 30.

Dodatkowym atutem jest bardzo mały ciężar przedstawionych systemów poliuretanowych. Gęstość pozorna produktu wynosi 12–14 kg/m3, co ma znaczenie zwłaszcza przy docieplaniu obiektów istniejących, gdzie ograniczona nośność konstrukcji nie zawsze pozwala na jej dociążenie innym (cięższym) materiałem termoizolacyjnym.

Należy oczywiście pamiętać, że warunkiem uzyskania skutecznej termoizolacji jest staranny i prawidłowy montaż poszczególnych elementów przegrody, gdyż wykonanie jej niezgodnie z projektem lub zastosowanie materiałów o innych parametrach niż zakładane w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych może skutkować nieprawidłowym działaniem przegrody (np. gromadzeniem się w niej wilgoci, wykraplaniem wilgoci na wewnętrznej jej powierzchni, osłabieniem izolacyjności cieplnej przegrody). Nie warto zapominać o stosowaniu zaleceń producenta oraz zasad sztuki budowlanej.

 

Tomasz Krzysztoń
ekspert Purios

 

>>> Dach płaski – projektowanie, izolacja, materiały

>>> Ocieplanie dachów i stropodachów

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in