Montaż okna dachowego w dociepleniu nakrokwiowym płytami PIR

15.04.2021

Stosując izolację nakrokwiową z płyt PIR w konstrukcji dachu, uzyskujemy bardzo dobre rozwiązanie dla naszej strefy klimatycznej.

 

Izolacja nakrokwiowa z płyt PIR w konstrukcji dachu pozwala odizolować układ konstrukcyjny od wahań temperatur dobowych i rocznych oraz zmniejszyć wydatki na ocieplenie budynku. Zewnętrzna termoizolacja dachu chroni jego więźby przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych – szkodliwym oddziaływaniem wody, mrozu oraz zmian temperatur – wydłużając tym samym ich żywotność. Ponadto sztywne płyty PIR stabilizują konstrukcję dachową. Płyty PIR stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o najwyższej klasie izolacyjności. Lambda starzeniowa na poziomie 0,0023 W/mK pozwala zapewnić utrzymanie takich parametrów już po zamontowaniu w budynku. PIR jest bardzo trwałym materiałem i będzie służyć kilku pokoleniom, nie tracąc swoich właściwości termoizolacyjnych. Warto wspomnieć, że płyty PIR stanowią także bardzo trudną barierę dla gryzoni, owadów i ptaków. Cechuje je również odporność biologiczna na mchy, porosty, grzyby oraz pleśnie.

 

płyty PIR

Montaż okna dachowego z izolacją termiczną nakrokwiową z płyt PIR

Po zamontowaniu na konstrukcji dachowej płyt PIR, montażu membrany paroprzepuszczalnej, przykręceniu kontrłat i łat (pamiętajmy, że łaty i kontrłaty muszą być tego samego wymiaru: 6 x 4 cm, a kontrłata w tym przypadku jest elementem nośnym konstrukcji), wytyczamy miejsca do montażu okien dachowych. Standardowo, jak pod każde okno dachowe, wycinamy łaty, a następnie montujemy łaty montażowe (według instrukcji montażu producenta okien dachowych). Zwracamy uwagę na idealne wypoziomowanie łaty dolnej. Następnie przycinamy membranę paroprzepuszczalną i wywijamy ją na wysokość łat na dole i górze okna, a z boków okna na wysokość kontrłat.

 

 

Zobacz też:

Przygotowując okno dachowe do montażu, w pierwszej kolejności wyjmujemy skrzydło z ościeżnicy, do której przykręcamy kątowniki montażowe. Przy dachu ocieplonym nakrokwiowo płytami PIR, jeśli na to pozwala materiał pokrycia dachowego, zalecany jest montaż obniżony. Po przymierzeniu ościeżnicy okna w przygotowanym w łatach otworze, przykładamy ją wewnętrzną stroną do płyty PIR i odrysowujemy na płycie wymiary zewnętrzne ościeżnicy. Przy wycinaniu otworu w płycie PIR należy pamiętać, aby był on mniejszy od odrysowanego rozmiaru zewnętrznego ościeżnicy o 4 cm zarówno na szerokości, jak i długości (np. dla okna o wymiarach 78 x 118 cm wycinamy otwór 74 x 114 cm). Analogicznie dotyczy to każdego rozmiaru okna dachowego. Po wycięciu otworów w termoizolacji montujemy ościeżnicę, dokładnie ją poziomując. Następnie wstawiamy skrzydło okna i sprawdzamy, czy szczeliny pionowe między skrzydłem a ościeżnicą są równe na całej długości okna. Jeśli nie, to należy przesunąć górną część ościeżnicy w prawo lub lewo, aby je wyrównać. Następnie do łaty montażowej przykręcamy górne kątowniki. Ważne jest zamontowanie rynienki odwadniającej nad oknem dachowym. Służy ona do odprowadzania skroplin pary wodnej i nawianego śniegu lub deszczu pod pokrycie dachowe. Jeśli zamontowana ościeżnica okna nie przylega całkowicie do płyty PIR, to przestrzenie pomiędzy uzupełniamy pianą niskoprężną tak, aby zlikwidować mostki termiczne.

 

Do dalszych prac znowu wyjmujemy skrzydło z ościeżnicy. Aby wykonać wiatroizolację i termoizolację, używamy kołnierza izolacyjnego z folii paroprzepuszczalnej wraz z kołnierzem docieplającym z wełny (np. zestaw XDP) lub opaską docieplającą okno dachowe (np. XWT plus). Montujemy je dokładnie krok po kroku według instrukcji producenta. Po montażu materiałów termoizolacyjnych dostarczonych przez producenta okien, zakładamy kołnierz z folii paroprzepuszczalnej, służący do połączenia obróbki okna z warstwą wstępnego krycia (membraną) połaci dachowej. Najważniejszym elementem przy obróbce okna jest wyprowadzenie folii paroprzepuszczalnej nad nim pod rynienkę odwadniającą. Oblachowanie okna dachowego montujemy według instrukcji jego producenta.

 

 

Obróbka termoizolacji od wnętrza: u góry i dołu okna płyta termoizolacyjna PIR powinna być przycięta tak, aby tworzyć od 6 do 10 cm płaszczyzny prostopadłej do okna. Pozostałą część grubości płyty PIR w górnej i dolnej części szpalety ściąć w pionie (prostopadle do posadzki), a górną część płyty termoizolacyjnej w poziomie (równolegle do posadzki). Tak przyciętą i doszlifowaną płytę zamykamy kołnierzem paroszczelnym (np. XDS) i obrabiamy płytami gipsowo-kartonowymi lub gotowymi szpaletami do okien dachowych. Przy montażu należy wykonywać wszystkie prace dokładnie i precyzyjnie tak, aby nie przerwać ciągłości termoizolacji.

 

Zenon Roszman
mistrz dekarstwa
orzecznik techniczny Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in