DK 91 Markowice–Brudzowice w budowie

17.03.2022

Ruszyły prace przy przebudowie DK 91 Markowice–Brudzowice. Mają się one zakończyć w lipcu 2023 r.

 

DK 91 Markowice–Brudzowice

 

4 lutego 2022 r. rozpoczęły się prace na DK 91 Markowice–Brudzowice. Celem przebudowy trasy jest dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, poprawa warunków komunikacyjnych. W ramach inwestycji zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni, przebudowane skrzyżowania z drogami poprzecznymi oraz zatoki autobusowe, wybudowane chodniki, wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na odcinku drogi krajowej nr 91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami wprowadzono nową organizację ruchu, umożliwiającą rozpoczęcie przebudowy drogi. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia w kierunku Katowic, a kierowcy będą poruszać się drugą jezdnią w obu kierunkach. Zmiany dotyczą odcinka o długości ponad 5 km, zaczynającego się w Markowicach w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego Floriana, a kończącego przed skrzyżowaniem z ul. Główną w Brudzowicach.

Dotychczas na DK 91 Markowice–Brudzowice przeprowadzono prace przygotowawcze. Teraz rozpocznie się rozbiórka istniejącej nawierzchni na wyłączonej z ruchu jezdni. Równolegle prowadzony będzie demontaż barier energochłonnych. Następnie rozpocznie się rozbiórka podbudowy z kruszywa oraz kolejnych warstw starej konstrukcji drogi, dodatkowo będzie również prowadzone odhumusowanie. Po usunięciu warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni wykonawca przystąpi do rozbiórek istniejących przepustów. W dalszej kolejności będą wykonane prace przy budowie kanału technologicznego, kanalizacji daszkowej. Tę cześć prac zakończy wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geosyntetykami.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którym przewodzi firma NDI, a jej partnerami są NDI Sopot oraz „SP” Sine Midas Stroy. Droga ma zostać zrealizowana w ciągu 13 miesięcy z uwzględnieniem wyłączenia okresów zimowych. Umowę podpisano 19 stycznia 2022 r., a termin zakończenia budowy zaplanowano na lipiec 2023 r. Wartość kontraktu to 69 029 304,87 zł. Nadzór inżynierski nad inwestycją sprawuje Prokom Construction.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

S74 od Mniowa do Kielc ma wykonawcę

S19 Rzeszów Południe–Babica w budowie

S3: tunel TS-26 przebity

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in