Anna Kornecka – nowa wiceminister odpowiedzialna za budownictwo

03.11.2020

Anna Kornecka została nową wiceminister odpowiedzialną za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Anna Kornecka

 

Anna Kornecka została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii przez premiera 26 października 2020 r. W resorcie będzie odpowiadać za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Anna Kornecka urodziła się 15 lutego 1984 r. w Częstochowie. Prawniczka, menedżer oraz działaczka społeczna. W ostatnim czasie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie. Wcześniej była prezesem spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. oraz Opakomet S.A. Przez wiele lat prowadziła kancelarię radcy prawnego zajmującą się prawną obsługą przedsiębiorstw. Pracowała w zespole doradzającym przy budowie największych infrastrukturalnych inwestycji w kraju związanych z organizacją Euro2012. W latach 2012–2013 wykładała w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2011–2019 sprawowała funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Anna Kornecka ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Aktualnie jest słuchaczem studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ÉM Normandie Business School we Francji oraz AESE Business School w Portugalii.

Jest radcą prawnym oraz autorem książek i publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego. Ekspert i doradca w projektach realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – „Profesjonalni urzędnicy – prawo budowlane” (2017-2018) oraz Ministerstwo Rozwoju – „Niskoemisyjność i prognozowanie w planowaniu przestrzennym” (2018–2019). Jest doświadczonym wykładowcą szkoleniowym i autorką programów szkoleniowych dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz izb inżynierów budownictwa.

Od kilkunastu lat członek, a od 2018 r. przewodnicząca Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, gdzie odpowiada za coroczną kwestę na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków na cmentarzach Krakowa oraz organizuje prace remontowe i konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zna język angielski i niemiecki.

 

Źródło: MRPiT

 

Czytaj także: Cyfryzacja procesu budowlanego

Prawo budowlane po zmianach w 2020 r. – aktualny poradnik

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in