Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

20.02.2020

Nowe przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają ułatwić dostęp do danych planistycznych przez internet.

 

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wynikają one z nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego (również tych obowiązujących), wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Dzięki temu w skali kraju powstaną jednolite zbiory, które opisują zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązane z nimi dokumenty.

 

Źródło: mapa.um.warszawa.pl
 

Zaproponowane regulacje wprowadzają podstawy prawne do wydania jednolitego w skali kraju standardu baz danych planistycznych. Oznacza to uporządkowanie procesu cyfryzacji dokumentów planistycznych.
 

Polecamy: Zmiana pozwolenia na budowę

Elektroniczne akty planistyczne

Przyjęte rozwiązania nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP), takie jak plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla APP. Będą one musiały także prowadzić obejmujące je zbiory danych przestrzennych.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza obowiązek cyfryzacji w zakresie minimalnym tj. utworzenie granicy APP w postaci wektorowej wraz z rysunkiem APP w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz odwołaniem do treści dokumentu przez łącze internetowe.

 

Dzięki takim rozwiązaniom możliwe będzie uzyskanie pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju. Z kolei zaś posiadanie zbiorów danych przestrzennych z informacją o zasięgach obowiązujących na terenie całego kraju APP pozwoli inwestorowi na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o obowiązujące na danym terenie APP. To zaś pomoże określić odpowiednią ścieżkę procesu inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujący plan miejscowy lub poprzez decyzję o warunkach zabudowy. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do informacji o przeznaczeniu danego terenu. Dzięki zamieszczeniu rysunku dokumentu planistycznego dostępna stanie się informacja o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia.
 

Zobacz też: Kontrola budowy według Prawa budowlanego

Dlaczego wprowadzono zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Dotychczas w Polsce nie było standardu określającego zasady tworzenia cyfrowych danych planistycznych, a co za tym idzie były one niejednolite i niespójne pod względem nazewnictwa. W rezultacie utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe było łączenie danych z różnych źródeł i wykonywanie analiz przestrzennych. Nowe przepisy usprawnią i umożliwią terminowe wykonywanie Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 

Ministerstwo Rozwoju

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.