Stropy panelowe – Vector, Smart, Teriva Panel

20.02.2020

Właściwości stropów panelowych zdecydowanie przewyższają właściwości stropów tradycyjnych, przede wszystkim odznaczają się szybkim i łatwym montażem oraz są tańsze.

 

Zrównoważone budownictwo wyznacza wiele kierunków rozwoju branży budowlanej. Na czoło wysuwają się produkty innowacyjne – przyjazne dla środowiska, energooszczędne i podnoszące komfort użytkowania budynku. Dla uczestników procesu budowlanego coraz większe znaczenie ma czas realizacji. Stąd rozwiązania umożliwiające szybki montaż stają się coraz popularniejsze. Odpowiedzią na wyzwania współczesnego budownictwa w zakresie systemów stropowych są prezentowane w niniejszym artykule stropy panelowe.
 

Zobacz też: Stropy w budownictwie mieszkaniowym

Wymagania stawiane systemom stropowym

Strop to przegroda, stanowiąca poziomy element konstrukcyjny budynku, dzięki któremu oddzielone są jego poszczególne kondygnacje. Każdy strop składa się z wielu elementów wzajemnie ze sobą powiązanych, których sposób połączenia jest zależny od przyjętej technologii oraz rodzaju użytych materiałów.

 

Według [1] i [2] systemy stropowe muszą spełniać stawiane przez normy wymagania w zakresie nośności (wytrzymałości), sztywności, izolacyjności cieplnej, izolacyjności akustycznej, trwałości, ognioodporności. Ponadto z punktu widzenia inwestora powinny się charakteryzować optymalną relacją między ceną, jakością wykonania oraz parametrami użytkowymi.

 

Na podstawie dokonanych analiz literatury przedmiotu oraz dostępnych na rynku materiałów promocyjnych producentów wyróżniono kryteria, którymi kierują się klienci przy wyborze systemu stropowego. Są to kryteria techniczne oraz techniczno-ekonomiczne. Wśród kryteriów technicznych uwzględniono m.in.:

 • dźwiękoizolacyjność,
 • termoizolacyjność,
 • wykończenie powierzchni dolnej stropu,
 • kryteria ekologiczne,
 • ochronę zdrowia,
 • nośność,
 • ognioodporność.

Dla klienta mającego z branżą budowlaną niewiele wspólnego podjęcie decyzji o zakupie określonego stropu może się okazać trudne. Dlatego też klienci koncentrują się na czynnikach techniczno-ekonomicznych, ocenianych na podstawie doświadczenia i wiedzy ogólnej. Do takich czynników zaliczono m.in.:

 • szybkość i łatwość montażu,
 • ostateczny koszt wykonania,
 • koszt prefabrykatu,
 • niskie koszty pracy,
 • parametry konstrukcyjne,
 • zgodność z normami europejskimi,
 • możliwość redukcji błędów na budowie.

Rys. 1. Czynniki o charakterze techniczno-ekonomicznym istotne przy wyborze systemu stropowego [3]

Charakterystyka ogólna stropów panelowych

Stropy panelowe są to stropy różniące się od ich tradycyjnych odpowiedników przede wszystkim rozmiarem i wagą płyt. Charakteryzują się modułową budową, dzięki której są od nich zdecydowanie mniejsze i lżejsze, a ich montaż nie jest tak wymagający. Szerokość paneli wynosi 60 cm. Każdy typ stropu panelowego jest rozwiązaniem mającym wiele właściwości usprawniających pracę i obniżających koszty.

 

Polecamy: Komputerowe wspomaganie projektowania stropów gęstożebrowych MES
 

Rodzinę stropów panelowych tworzą trzy systemy: Vector, Smart i Teriva Panel.

Strop Vector łączy w sobie zalety innych dostępnych na rynku systemów stropowych (typu Teriva i Filigran), eliminując ich wady. Jego podstawą jest cienka prefabrykowana płyta żelbetowa o szerokości 60 cm i grubości 40 mm, w której się znajdują częściowo zabetonowane w niej kratownice przestrzenne i zbrojenie główne, równoległe do kierunku kratownic.

 

Strop Smart to płyta strunobetonowa o szerokości 60 cm – o połowę mniejsza niż w przypadku standardowej płyty. Jest on jednym z najlżejszych stropów tego typu, lżejszym od stropów ceramicznych, w tym również od standardowego stropu typu Teriva. Strop Smart łączy w sobie wszystkie zalety płyt strunobetonowych i ma kilka nowych. Dzięki nim stał się najczęściej wybieranym stropem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i przez firmy deweloperskie.

Zobacz też: Stropy prefabrykowane

 

Zarówno strop Vector, jak i Smart to rozwiązania już znane, dlatego więcej miejsca zostanie poświęcone na omówienie nowości na polskim rynku, jaką jest strop Teriva Panel.

Fot. 3. Wizualizacja stropu Teriva Panel [4]

 

Jest to strop gęstożebrowy, zbudowany z paneli, w których żebrami są dwie strunobetonowe, sprężone belki połączone betonową stopką. Przestrzeń między belkami wypełniona jest pianobetonem (Teriva Panel Thermo) na wzór pustaków w klasycznych stropach Teriva, poprawiającym jednocześnie parametry termiczne. Stropy te dostępne są również w wersji bez pianobetonu Teriva Panel Acoustic ze względu na dodatkowe własności akustyczne (tab.). Całość się zalewa nadbetonem o grubości 4-8 cm.

 

Tab. Wartości obliczeniowe ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej projektowej Rw,R dla wybranych systemów stropowych [5, 6]

 

Szerokość prefabrykatu wynosi jak w innych stropach panelowych 60 cm, jego wysokość natomiast 12 cm. Grubość konstrukcyjna stropu po wykonaniu warstwy nadbetonu wynosi odpowiednio 16 cm przy nadbetonie grubości 4 cm oraz 20 cm przy nadbetonie grubości 8 cm. Produkowane są również płyty o szerokości 30 cm przez cięcie wzdłużne paneli. Panele produkowane są w standardowych długościach od 2,4 do 7,4 m w module co 10 cm.

 

 

Teriva Panel polecany jest tam, gdzie dotychczas byty stosowane stropy poprzedniej generacji typu Teriva, w projekcie występuje strop monolityczny lub inne rozwiązania stropowe, których rozpiętość nie przekracza 8 m. Wykorzystuje się go zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i dużych inwestycjach deweloperskich. Właściwości stropów panelowych zdecydowanie przewyższają te, którymi się charakteryzują stropy tradycyjne. Nowoczesne rozwiązania przede wszystkim odznaczają się szybkim i łatwym montażem – panele układa się dźwigiem typu HDS, szybko i sprawnie. Dzięki systemowemu podejściu zastosowanie prefabrykatów niweluje powstawanie błędów wykonawczych, spełniając przy tym wszystkie normy i standardy budowlane, co potwierdzają parametry użytkowe i wytrzymałościowe stropów panelowych.

 

 

Do zalet tego typu stropów należą również większe możliwości konstrukcyjne. Stropy panelowe są też zdecydowanie tańsze, a to ze względu na sposób ich montażu, który pozwala uniknąć układania pustaków i belek jak w tradycyjnych stropach gęstożebrowych. Jednocześnie umożliwiają kontynuowanie prac w zdecydowanie krótszym czasie niż większość dostępnych na rynku rozwiązań. Powyższe cechy są wspólne dla całej rodziny stropów panelowych. A jakie są najważniejsze, charakterystyczne dla danego systemu zalety?

Zalety stropu panelowego Vector

 • wysoka dźwiękoizolacyjność;
 • szybki montaż za pomocą lekkiego dźwigu HDS;
 • niewielka liczba elementów do ułożenia;
 • możliwość podwieszenia ciężkich elementów w dowolnym punkcie sufitu oraz dowolność w rozmieszczaniu ścianek działowych;
 • możliwość ukrycia instalacji w stropie (np. rekuperacji);
 • uzyskanie jednolitej, równej i gładkiej powierzchni dolnej, która nie wymaga tynkowania, a tym samym zmniejsza koszty i czas pracy;
 • brak efektu klawiszowania;
 • monolityczność (wszystkie elementy są ze sobą ściśle dopasowane i podlegają pełnemu zespoleniu w strefach przypodporowych oraz na powierzchni nałożonego stropu);
 • brak stłuczek i zwrotu palet (porządek na budowie);
 • możliwość stropowania powierzchni o dowolnych kształtach.

Zalety stropu panelowego Smart (fot. 2):

 • bardzo krótki czas montażu – w przypadku 100 m2 stropu ok. 2 godz.;
 • niska masa własna stropu przy dużej nośności;
 • duża rozpiętość – do 10,5 m przy wysokości 20 cm, co sprawia dowolność w aranżacji przestronnych wnętrz, bez konieczności stosowania ścian działowych czy podciągów;
 • brak stemplowania i zalewania nadbetonem – w pełni nośny strop uzyskujemy już następnego dnia po ułożeniu paneli i zalaniu zamków;
 • redukcja kosztów prac budowlanych (deskowania, nadbetonu, wynajmu dźwigu);
 • wysoka dźwiękoizolacyjność;
 • niski koszt wykonania stropu;
 • redukcja ewentualnych błędów wykonawczych dzięki użyciu prefabrykatów.

Zalety stropu panelowego Teriva Panel:

 • oszczędność stali, nadbetonu i robocizny, co znacznie obniża całościowy koszt wykonania stropu;
 • skrócony czas montażu nawet do 80%, dzięki układaniu gotowych paneli, a nie belek i pustaków bezpośrednio na budowie;
 • mniejsza ilość nadbetonu, co jest możliwe dzięki zastosowaniu niższych wysokości konstrukcyjnych – 16 i 20 cm; przy wysokości 16 cm, jego ilość zredukowana zostaje prawie o 50%;
 • mniejsza liczba stempli, a w przypadku stropu do rozpiętości 4 m – całkowity brak konieczności stemplowania;
 • wysoka dźwiękoizolacyjność;
 • możliwość ukrycia instalacji w stropie przez łatwe usunięcie betonu lekkiego z panelu;
 • równa i jednolita powierzchnia dolna oraz możliwość podwieszania ciężkich elementów w dowolnym miejscu stropu.

Najpoważniejsze ograniczenie w stosowaniu stropów panelowych związane jest z dojazdem do budowy, wszędzie tam gdzie nie ma możliwości wjazdu samochodu ciężarowego ułożenie stropów jest poważnie utrudnione. Podobnie gdy nie ma odpowiedniego dojazdu do posesji, co ma miejsce na przykład w terenach górskich.

 

Jednym z podstawowych obecnie kryteriów wyboru systemów stropowych jest, na co wskazano w niniejszym opracowaniu, dźwiękoizolacyjność. Kryterium to wydaje się mieć szczególne znaczenie w przypadku wielokondygnacyjnych budynków deweloperskich, na co może mieć wpływ zmiana wymagań normowych, jak również rosnąca świadomość uczestników rynku. W przypadku stosowanych stropów nie wszystkie rozwiązania będą spełniać nowe wymagania, np. przy stropach Teriva wątpliwe może się okazać zastosowanie izolacji dającej końcowy efekt izolacyjności od dźwięków powietrznych między mieszkaniami R’A,1 ≥ 51 dB.

 

W tabeli przedstawiono zestawienie wartości jednoliczbowego ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej projektowej Rw,R dla wybranych systemów stropowych, w tym między innymi stropów panelowych Vector, Smart, Teriva Panel.

 

Sprawdź: Kablobetonowe stropy transferowe

Stropy panelowe. Podsumowanie

Rynkowe spojrzenie na innowacyjność produktów powinno się rozpoczynać i kończyć na potrzebach klienta, zarówno tych obecnie niezaspokojonych, jak i potencjalnych. Takie podejście umożliwia innowatorom umieszczenie produktu w perspektywie poszerzonej.

 

Oferta systemów stropowych na przestrzeni ostatnich lat znacznie się zmieniła, jednak sam rynek ewoluuje wolno. Wiedza o dostępnych nowych systemach potrzebuje czasu na przyswojenie przez środowisko projektantów, a niestety często drobni producenci oferują przestarzałe, drogie systemy o niskich właściwościach technologiczno-użytkowych. Stropy podlegają tym samym trendom co inne produkty budowlane. Liczą się materiały o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych, w tym m.in. dźwiękoizolacyjność, jak również łatwy i szybki montaż. Istotny jest czas inwestycji i jej ekologiczny aspekt. Podstawowym kryterium przy wyborze stropu są – poza oczywistym spełnieniem wymagań technicznych i użytkowych – minimalizacja pracochłonności, kosztów wykonania oraz redukcja błędów wykonawczych [3]. Prezentowane stropy panelowe Vector Smart oraz Teriva Panel, odpowiadając na różne potrzeby klientów, starają się wypełniać postawione wyżej kryteria. Niskie koszty finalne, modułowość (wszystkie występują w podstawowej szerokości 60 cm), możliwość zamontowania lekkim dźwigiem typu HDS (z samochodu ciężarowego), a także szybki oraz nieskomplikowany montaż sprawiają, że stropy te stanowią konkurencyjną alternatywę dla szerokiego zakresu klientów, od deweloperów aż po inwestorów indywidualnych.

 

Literatura

 1. H. Michalak, S. Pyrak, Stropy [w:] „Budownictwo ogólne, elementy budynków, podstawy projektowania”, t. 3, red. L. Lichołaj, Arkady, Warszawa 2011.
 2. J. Hoła, P Pietraszek, K. Schabowicz, Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007.
 3. A. Kisiołek, Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016, wyd. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., Środa Wlkp. – Poznań 2018.
 4. Strop Teriva Panel – instrukcja montażu, składowania i transportu, Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp. k., Fabryka Stropów Sp. z o.o., Poznań 2019.
 5. L. Dulak, Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych stropów produkcji KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. K., Akubud Akustyka budowlana i środowiskowa, Bielsko-Biała 2017.
 6. L. Dulak, Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych stropów z żelbetowych prefabrykowanych elementów sprężonych produkcji, KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. K. Wymagania i prognoza izolacyjności akustycznej na podstawie obliczeń dla stropów Teriva Panel, Akubud Akustyka budowlana i środowiskowa, Bielsko-Biała 2019.

 

prof. WWSSE dr inż. Artur Kisiołek
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp.
Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp. k., Fabryka Stropów Sp. z o.o.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.