FRILO – nowoczesny program do analiz konstrukcji od Nemetschek Group

Artykuł sponsorowany

04.11.2020

FRILO to profesjonalne oprogramowanie dla inżynierów budownictwa, które służy do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń i złożonych analiz wytrzymałościowych wszelkich, od prostych do bardzo złożonych, konstrukcji budowlanych.

 

Program FRILO zapewnia szybki i skuteczny przebieg procesu projektowania oraz wymiarowania, a także automatycznie generuje precyzyjne wyniki i raporty, co czyni go niezbędnym narzędziem w codziennej pracy konstruktorów.

Oprogramowanie FRILO – przeznaczenie

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i możliwości pracy w środowisku 3D, praca z FRILO znacznie przyśpiesza proces tworzenia modelu obliczeniowego. Użytkownik ma możliwość wprowadzania danych, takich jak np. obciążenie zarówno w formie tabelarycznej, jak również bezpośrednio w modelu przestrzennym. Przydatną z punktu widzenia projektanta będzie także opcja wprowadzania modyfikacji w modelu obliczeniowym na każdym etapie tworzenia czy analizy konstrukcji budowlanej.

 

Oprogramowanie FRILO oferuje szeroki zakres obliczeń indywidualnie dostosowany do każdej technologii. Możliwe jest wykonanie analiz konstrukcji: żelbetowych, stalowych, drewnianych i aluminiowych.

 

Wszystkie moduły FRILO zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w pełni sprostać praktycznym wymaganiom inżynierów. Szereg warunków i obliczeń wykonywanych przez oprogramowanie opiera się na zaimplementowanych w programie Eurokodach oraz obowiązujących w Polsce standardach.

 

FRILO pozwala na zaawansowaną analizę skomplikowanych konstrukcji dzięki przeprowadzaniu obliczeń metodą elementów skończonych (MES). Co ważne użytkownik może samodzielnie dobrać w programie gęstość generowanej siatki, jak i kształt oczek (trójkątne, czworokątne).

frilo

Moduły oprogramowania FRILO

FRILO posiada w swojej ofercie ponad 90 różnych niezależnych aplikacji. Użytkownik programu w zależności od potrzeb może łatwo dobrać niezbędne moduły.

 • Moduł Beton zbrojony zawiera zaawansowane programy służące do projektowania w technologii żelbetowej zgodnie normą PN-EN-1992.
 • Moduł Stal zawiera aplikacje służące do wymiarowania m.in. stalowych słupów, dźwigarów, ram portalowych o dowolnym przekroju zgodnie z PN-EN-1993.
 • Moduł Belka ciągła umożliwia obliczanie belek jedno- i wieloprzęsłowych w wybranej technologii: żelbetowej, stalowej, drewnianej lub aluminiowej.
 • Moduł Model budynku pozwala na łatwe zamodelowanie i obciążenie konstrukcji dzięki dostosowanemu do użytkownika interfejsowi graficznemu. Umożliwia również wstępne wymiarowanie konstrukcji.
 • W module MES przeprowadzane są obliczenia dla płyt i tarcz (o dowolnym konturze, prostych lub zakrzywionych krawędziach) za pomocą automatycznie generowanej siatki MES. Podobnie jak w większości modułów tutaj także istnieje możliwość obliczania ugięć i analizy szerokości rozwarcia rys.
 • Moduł Wykonanie dokumentacji zapewnia sprawne zarządzanie dokumentacją nie tylko w środowisku FRILO, ale również we współpracy z programami Excel i Word.
 • Moduł Rama zawiera aplikacje umożliwiające analizę konstrukcji prętowych ze stali, drewna i betonu.
 • Moduł Drewno i dach pozwala na zwymiarowanie elementów drewnianych zarówno z drewna litego, jak również z klejonego.
 • Moduł Analiza oddziaływań gruntu oferuje weryfikację nośności elementów narażonych na oddziaływania gruntu, takich jak fundamenty czy ściany oporowe.
 • Moduł Konstrukcje murowane umożliwia m.in. wymiarowanie konstrukcji ścian budynków wielokondygnacyjnych.
 • Moduł Przybornik zawiera kilka dodatkowych aplikacji przydatnych w codziennej pracy projektanta.
 • Moduł Obciążenia zawiera aplikacje przeznaczone do obliczania i zarządzania obciążeniem. Użytkownik programu może skorzystać także z kalkulatora generującego obciążenia od wiatru i śniegu na podstawie PN-EN-1991.

Oprogramowanie FRILO. Współpraca z innymi programami

FRILO umożliwia efektywną współpracę z innymi popularnymi programami BIM dla inżynierów budownictwa, takimi jak Allplan i SCIA Engineer.

 

Dzięki możliwości szybkiego importu danych geometrycznych z oprogramowania Allplan (w formacie DXF), użytkownik FRILO może łatwo utworzyć podkład pomocniczy, a tym samym znacznie przyspieszyć proces roboczy. Odczuwalnie usprawni pracę również eksport danych dotyczących obliczonego zbrojenia (otwarty format ASF).

 

Dużym ułatwieniem dla projektantów jest możliwość współpracy FRILO z programem SCIA Engineer, dzięki której mogą oni w 100% zarządzać codziennymi zadaniami inżynierskimi. Dopasowany interfejs oferuje błyskawiczny import modelu z FRILO do SCIA Engineer bez konieczności ponownego definiowania konstrukcji.

FRILO na tle konkurencyjnych programów

FRILO jest złożony z modułów, czym wyróżnia się pośród konkurencyjnych rozwiązań. Łatwy w obsłudze interfejs oraz zaawansowane kalkulatory obliczeniowe dostępne w modułach pozwalają użytkownikom FRILO na szybkie wymiarowanie i generowanie raportów bez konieczności modelowania całej konstrukcji.

 

System ten nie tylko usprawnia pracę konstruktora budowlanego, który ma możliwość swobodnego wyboru modułów niezbędnych w jego codziennej pracy, ale również znacznie minimalizuje koszty, poprzez rezygnację z modułów nieodpowiadających jego aktualnym potrzebom.

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie możliwości oprogramowania FRILO >>>

 

frilo

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in