A2 Siedlce–Malinowiec ze ZRID-em

18.05.2023

A2 Siedlce–Malinowiec o długości 19 km uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umożliwia to rozpoczęcie robót w terenie, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.

 

A2 Siedlce–Malinowiec

 

A2 Siedlce–Malinowiec to drugi odcinek realizowanej trasy A2 Siedlce–Biała Podlaska. Wojewoda Mazowiecki wydał już decyzję ZRID na jego budowę. W ramach inwestycji powstanie ok. 19 km dwujezdniowej autostrady A2 Siedlce–Biała Podlaska na odcinku pomiędzy węzłem Siedlce Południe (Swoboda) a rejonem miejscowości Malinowiec. Droga będzie miała dwa pasy ruchu i rezerwę pod budowę w przyszłości trzeciego. Wybudowany zostanie węzeł Siedlce Wschód (Borki). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą inwestycji w formule „projektuj i buduj” jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 700 mln zł została podpisana 1 kwietnia 2021 r. Obecnie rozpatrywane są roszczenia wykonawcy dotyczące wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (m.in. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID). Termin ukończenia prac wynikający z podpisanej umowy (koniec 2024 r.) może zostać przesunięty, jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości rozpoczynają się procedury związane z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

 

A2 Siedlce–Malinowiec

 

Realizację przedłużenia autostrady od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków. W realizacji w trybie „projektuj i buduj” jest 101 km trasy do węzła Biała Podlaska. Dalsza część do granicy z Białorusią realizowana będzie w trybie „buduj”. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji ZRID.

 

A2 Mińsk Mazowiecki–Siedlce (ok. 37,5 km) podzielona jest na trzy zadania, na których trwają roboty budowlane:

  • Kałuszyn–Groszki – budowane są nasypy, rozpoczęto realizację warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W zakresie budowy obiektów inżynierskich betonowane są podpory i ustroje nośne, realizowane najazdy na obiekty. Budowana jest kanalizacja deszczowa, odwodnienie, fundamenty pod ekrany akustyczne. W toku jest budowa zasilania systemu zarządzania ruchem. Zaawansowanie robót – ok. 33%.
  • Groszki–Siedlce Zachód (Gręzów) – budowane są nasypy, realizowane wykopy. W zakresie budowy obiektów betonowane są fundamenty i podpory. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, przebudowywane są wodociągi, usuwane kolizje elektroenergetyczne. Zaawansowanie robót – ok. 3,5%
  • Siedlce Zachód (Gręzów)–Siedlce Południe (Swoboda) – budowane są nasypy, rozpoczęto realizację warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W zakresie budowy obiektów betonowane są podpory i ustroje nośne, realizowane najazdy na obiekty, zbrojenie, ściany oporowe, układana jest konstrukcji stalowa. Trwa budowa kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót – ok. 46,6%.

Dla pierwszego i trzeciego zadania umowy zostały podpisane wiosną 2020 r., a termin zakończenia zaplanowano na jesień 2023 r. Kontrakt dla zadania środkowego odcinka podpisano na początku 2021 r. z terminem zakończenia w wakacje 2024 r. W procedowaniu są roszczenia wykonawców. Oczekują oni wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (np. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID).

 

A2 Siedlce–Biała Podlaska (ok. 63,5 km) – w kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery fragmenty tej trasy.

We wrześniu 2022 r. odcinek Swory–Biała Podlaska otrzymał decyzję ZRID. Obecnie budowane są nasypy, realizowane wykopy. Trwa zbrojenie i betonowanie obiektów, montaż murów oporowych, wykonywana jest izolacja. Ponadto trwa budowa kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych. Zaawansowanie robót przekroczyło 35%.

Dla dwóch odcinków pomiędzy miejscowościami Malinowiec i Swory trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Decyzja ZRID powinna zostać wydana na przełomie II i III kwartału 2023 r. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano na koniec 2024 r.

 

Na 32-kilometrowy odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie. W styczniu 2022 r. do Wojewody Lubelskiego złożono wniosek o decyzje ZRID.

 

Źródło: GDDKiA

Fot. Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Obwodnica Praszki gotowa

Obwodnica Gąsek w realizacji

S19 Krosno–Miejsce Piastowe – rusza budowa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in