Obwodnica Gąsek w realizacji

08.03.2023

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65 zostanie wybudowana przez firmę PORR, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na jej budowę.

 

Obwodnica Gąsek

 

Obwodnica Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju jednojezdniowym (1 x 2). W ramach zadania powstaną 2 wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Gąsek wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości. Dzięki nowej trasie nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa.

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy ogłoszono pod koniec listopada 2022 r. Wpłynęły 4 oferty, z czego 3 zmieściły się w zarezerwowanej na ten cel kwocie ok. 120 mln zł. Najkorzystniejszą, o wartości ok. 77 mln zł, złożyła firma PORR. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod koniec kwietnia 2023 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych podczas trwania robót budowlanych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Budowa obwodnicy Gąsek jest jednym z 5 zadań z Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. Od sierpnia 2022 r. kierowcy omijają już centrum Smolajn, a do końca obecnej dekady powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit (przygotowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) oraz Pisza i Szczytna (obie są na etapie opracowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej). Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której w listopadzie 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przygotowawczej.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Obwodnica Dzwoli z wykonawcą

S19 Krosno–Miejsce Piastowe – rusza budowa

Obwodnica Opatowa i łącznik północny ze ZRID-em

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in