S19 Krosno–Miejsce Piastowe – rusza budowa

24.02.2023

S19 Krosno–Miejsce Piastowe została skierowana do realizacji dzięki uzyskaniu ZRID. Odcinek będzie miał długość 10 km.

 

S19 Krosno–Miejsce Piastowe

 

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka S19 Krosno–Miejsce Piastowe. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Odcinek drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową.

W ramach realizacji S19 Krosno–Miejsce Piastowe w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu, niezbędna inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. Wybudowane zostaną drogi technologiczne wzdłuż trasy i zaplecze wykonawcy oraz składy materiałów. Rozpocznie się wycinka terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwanie korzeni i karpin oraz prace archeologiczne. Ruszą pierwsze roboty ziemne, czyli odhumusowanie terenu. Zrealizowane zostaną również prace związane z wyburzeniami budynków oraz z usuwaniem kolizji m.in. z sieciami gazowymi i elektrycznymi. Zasadnicze roboty budowlane rozpoczną się w kwietniu 2023 r.

S19 Krosno–Miejsce Piastowe będzie drogą ekspresową o przekroju dwujezdniowym, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jeden przepust pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże–Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi wybudowany zostanie obwód drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

 

S19 Krosno–Miejsce Piastowe

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Krosno–Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie, wykorzystywane w dużej mierze rolniczo. Na południowej części odcinka występują tereny bardziej zróżnicowane morfologicznie, gdzie trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Pod względem geologicznym obszar inwestycji charakteryzuje się skomplikowaną budową związaną z występowaniem utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych). W rejonie projektowanej inwestycji występuje teren predysponowany osuwiskowo, na którym może dochodzić do zjawisk i procesów geodynamicznych. W związku z tym na etapie prac przygotowawczych zrealizowano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża – wykonano 1262 otwory badawcze o łącznym metrażu wierceń wynoszącym 9,5 km oraz 467 sondowań sprawdzających o łącznym metrażu wynoszącym 1,4 km.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do Miejsca Piastowego realizowany jest w systemie „projektuj i buduj”. Zakończenie prac zaplanowano na III kwartał 2025 r. Wykonawcą jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Obwodnica Opatowa i łącznik północny ze ZRID-em

Tunel pod Rzeszowem

S74 Kielce Zachód–Kielce w realizacji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.