Baustellensicherung

08.03.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– Guten Tag, ich möchte mit dem Hausbau beginnen und würde mich gern informieren, wie man am besten den Bauplatz sichern soll.
– Gemäß den Richtlinien, soll die Baustelle vor Beginn der Arbeiten mit einem geeigneten Zaun gegen unbefugtes Betreten gesichert werden. Zusätzlich soll die Baustelle durch Hinweistafeln am Eingangstor gekennzeichnet werden.
– Wie hoch muss der Zaun werden?
– Die Baustelle muss auf einer Höhe von mindestens 1,5 m eingezäunt sein. Der Zaun muss sich in einem Abstand von mindestens 1 m vom Rand der Ausgrabung befinden. Der Abstand vom Haus hängt von der Größe der Baustelle ab. In Bereichen, in denen Gegenstände, Werkzeuge oder Materialien aus der Höhe herunterfallen können, muss der Zaun in einem Abstand von mindestens 1/10 der Gebäudehöhe aufgestellt werden. Für eine Baustelle, bei der Ausgrabungen tiefer als 1 m durchgeführt werden, gelten besondere Anforderungen. In solchem Fall sind Geländer mit einer Mindesthöhe von 1,1 m erforderlich, um die Arbeiter vor Abstürzen zu schützen.
– Was soll man machen, wenn die Umzäunung der Baustelle nicht möglich ist?
– In diesem Fall sind die Grenzen der Baustelle mit Warntafeln zu kennzeichnen. Einen wirksamen Schutz bieten auch verschiedene Arten von Klebebändern. Das Standard-Warnband ist rot-weiß, weithin sichtbar und weist auf einen Ort hin, den man nicht betreten darf.
– Welche Art von Zaun ist optimal?
– Meistens werden provisorische Zäune verwendet, die frei konfiguriert werden können und nach Abschluss der Arbeiten leicht entfernt werden können oder an einen anderen Ort verschoben werden können. Der Zaun kann aus speziellen Modulelementen gemacht werden, die leicht und einfach zu montieren sind. Es reicht auch ein fertiger Zaun aus Latten oder Bretten oder ein geflochtenes Gartennetz auf Metallstangen. Der eingezäunte Bereich sollte jedoch die Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter, die Anlieferung von Baumaterialien und die Entsorgung von Abfällen ermöglichen.
– Wo kann man solche Art von Sicherung kaufen?
– Warntafeln und Warnschilder können in Geschäften und Großhändlern mit Arbeitsschutzprodukten erworben werden. Behelfszäune und Schutzgeländer können für die Bauzeit in spezialisierten Bauunternehmen, die meist im Internet geboten werden, gekauft oder besser gemietet werden.
– Was ist vor Baubeginn noch zu beachten?
– Neben der Einzäunung der Baustelle sollen Lagerplätze für Baustoffe und Abfälle festgelegt werden. Sanitär- und Sozialräume sollen für Mitarbeiter vorbereitet werden. Man soll auch an die richtige Beleuchtung der Baustelle denken und nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch während der Abwesenheit von der Baustelle. Am besten soll man eine Beleuchtung mit einem Bewegungssensor einbauen. Dafür eignet sich LEDBeleuchtung, die langlebig, am hellsten und energiesparend ist. Man kann auch ein Überwachungssystem einbauen, vorzugsweise eines, dass sowohl tagsüber als auch nachts Bilder aufnimmt. Das ist eine Möglichkeit die Diebe abzuschrecken und den Diebstahl von Baumaterialien, Maschinen oder Werkzeugen während unserer Abwesenheit zu verhindern.

Zabezpieczenie placu budowy

– Dzień dobry, zamierzam rozpocząć budowę domu i chciałbym się dowiedzieć, jak najlepiej zabezpieczyć plac budowy.

– Zgodnie z wytycznymi teren budowy należy przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć odpowiednim ogrodzeniem, aby uniemożliwić wstęp osobom nieupoważnionym Oprócz tego budowa powinna być oznakowana za pomocą tablic informacyjnych umieszczonych przy bramie wjazdowej.

– Jak wysokie musi być ogrodzenie?

– Plac budowy musi być ogrodzony do wysokości nie mniejszej niż 1,5 m. Ogrodzenie musi się znajdować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi wykopu. Jego

odległość od domu zależy od wielkości placu budowy. W strefach zagrożonych spadaniem z wysokości przedmiotów, narzędzi czy materiałów ogrodzenie musi się znajdować w odległości minimum 1/10 wysokości budynku. Specjalne wymagania dotyczą placu budowy, na którym prowadzone są wykopy o głębokości większej niż 1 m. W takich przypadkach konieczne są balustrady o wysokości minimum 1,1 m, które chronią pracowników przed upadkiem.

– Co należy zrobić, jeśli ogrodzenie placu budowy jest niemożliwe?

– W takim wypadku należy oznakować granice placu budowy za pomocą tablic ostrzegawczych. Efektownym zabezpieczeniem są również różnego rodzaju taśmy. Standardowa taśma ostrzegawcza ma kolor czerwono-biały, jest widoczna z daleka i wskazuje miejsca, gdzie nie wolno wchodzić.

– Jaki rodzaj ogrodzenia jest optymalny?

– Najczęściej stosuje się ogrodzenia tymczasowe, które można dowolnie konfigurować, a po zakończeniu prac można je łatwo wymontować lub przenieść w inne miejsce. Ogrodzenie można wykonać ze specjalnych paneli modułowych, które są lekkie i łatwe do montażu. Wystarczy również gotowy płot z palików lub desek albo pleciona siatka ogrodowa na zmontowanych słupach metalowych. Ogrodzony obszar powinien jednak umożliwiać swobodne poruszanie się pracowników, dowóz materiałów budowlanych i wywóz odpadów.

– Gdzie można kupić tego rodzaju zabezpieczenia?

– Tablice i znaki ostrzegawcze można nabyć w sklepach oraz hurtowniach z artykułami bhp. Ogrodzenia tymczasowe i barierki ochronne można kupić albo lepiej wynająć na okres budowy w specjalistycznych firmach budowlanych, które najczęściej ogłaszają się w Internecie.

– O czym należy jeszcze pomyśleć przed rozpoczęciem robót budowlanych?

– Oprócz ogrodzenia budowy należy określić miejsca na składowanie materiałów budowlanych i odpadów, dla pracowników należy przygotować pomieszczenia sanitarne i socjalne. Trzeba również pomyśleć o odpowiednim oświetleniu budowy, i to nie tylko na okres pracy, ale również na czas nieobecności na budowie. Najlepiej zainstalować oświetlenie z czujnikiem ruchu. Do tego nadaje się najbardziej oświetlenie ledowe, które jest trwałe, najjaśniejsze i energooszczędne. Można również zastosować monitoring, najlepiej taki, który robi zdjęcia zarówno w dzień, jak i w nocy. To sposób na odstraszenie złodziei i uniknięcie kradzieży materiałów budowlanych, maszyn czy też narzędzi podczas naszej nieobecności.

– Dziękuję serdecznie za informacje, do widzenia.

 

Słownictwo/Vokabeln

Hausbau m – budowa domu

Zaun m – ogrodzenie, płot

Umzäunung f – ogrodzenie

tämporerer Zaun m – ogrodzenie tymczasowe

provisorischer Zaun m – ogrodzenie tymczasowe

vorläufige Umzäunung f – ogrodzenie tymczasowe

sich informieren – dowiedzieć się

vor Beginn – przed rozpoczęciem

Zaunschutz m – zabezpieczenie ogrodzeniem

Eingangstor m – brama wjazdowa

Zaunhöhe f – wysokość ogrodzenia, płotu

Entfernung f – odległość

Distanz f – odległość

Zaunabstand m – odległość ogrodzenia

Balustrade f – balustrada

spezielle Anforderungen fpl – wymagania specjalne

Ausgrabung f – wykop

Tiefe f – głębokość

Warnband n – taśma ostrzegawcza

modulares Zaunelement n – panel modułowy ogrodzenia

eingezäumtes Gelände n – obszar ogrodzony

Warnschild n – znak ostrzegawczy

Buabeleuchtung f – oświetlenie budowy

energiesparend – energooszczędny

Monitoring n – monitoring, monitorowanie

Bauplatz m – plac budowy

vorläufige Sicherung f – zabezpieczenie tymczasowe

Bewegungsfreiheit f – swoboda ruchu

Schutzgeländer m – bariera ochronna

Richtlinien fpl – wytyczne

Arbeiten fpl – prace

Hinweis m – wskazówka

Höhe f – wysokość

Abstand m – odstęp

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke

Baustellensicherung f – zabezpieczenie placu budowy

Baustelle sichern f – zabezpieczyć plac budowy

nach Richtlinien – zgodnie z wytycznymi

gemäß den Richtlinien – zgodnie z wytycznymi

vorschriftsgemäß – zgodnie z przepisami

Beginn der Bauarbeiten m – rozpoczęcie robót budowlanych

Zutritt für Unbefugte verboten m – zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych

durch herabfallende Gegenstände gefährdeter Bereich m – strefa zagrożona spadaniem przedmiotów

Arbeitnehmerschutz m – ochrona pracowników

Arbeiterschutz m – ochrona pracowników

Absturzsicherung der Arbeiter m – ochrona pracowników przed upadkiem

Baustellenmarkierung f – oznakowanie placu budowy

Kennzeichnung mit Warnschildern f – oznakowanie za pomocą tablic ostrzegawczych

Ort den man nicht betreten darf – miejsce, gdzie nie wolno wchodzić

leicht zusammenzubauen – łatwy do montażu

Bewegungsfreiheit der Arbeiter – swoboda poruszania się pracowników

Lieferung von Baumaterialien f – dowóz materiałów budowlanych

Lagerplatz für Baumaterialien m – miejsce składowania materiałów budowlanych

Lagerplatz für Bauabfälle m – miejsce składowania odpadów budowlanych

Vorbereitung von Sanitär- und So- zialräumen – przygotowanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych

angemessene Baubeleuchtung f – odpowiednie oświetlenie budowy

Beleuchtung mit Bewegungssensor f – oświetlenie z czujnikiem ruchu

Überwachungsanlage f – instalacja monitoringu

Baustellengröße f – wielkość placu budowy

Standard-Warnband n – standardowa taśma ostrzegawcza

 

Przygotowała Irene Kroll

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.