Obwodnica Dzwoli z wykonawcą

08.03.2023

Obwodnica Dzwoli i DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem zostaną zrealizowane przez konsorcjum firm Mosty Łódź, Antex II oraz PBI Infrastruktura za 190 mln zł.

 

Obwodnica Dzwoli

 

Obwodnica Dzwoli i przebudowa DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem są realizowane w systemie tradycyjnym. We wrześniu 2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obejmuje ona budowę obwodnicy Dzwoli o długości ok. 2,7 km po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także odcinek obecnej DK74 o długości ok. 9,3 km, od Zofianki Dolnej do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola.

W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 t na oś. Wybudowane zostaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa 6 skrzyżowań skanalizowanych, 2 rond oraz obiektu mostowego zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Obwodnica Dzwoli i przebudowa drogi krajowej nr 74 między Janowem Lubelskim a Frampolem zostaną zrealizowane przez konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II oraz PBI Infrastruktura, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu o wartości ok. 190 mln zł. Przetarg na realizację obwodnicy i rozbudowę drogi krajowej został ogłoszony pod koniec września 2022 r. Wpłynęło pięć ofert.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane. Rozpoczęcie robót zaplanowano na połowę 2023 r.

 

W woj. lubelskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic powstanie 7 dróg. Trwa też przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca w ciągu DK74. Wyłoniono już najkorzystniejszą ofertę i w przypadku braku odwołań oraz po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można podpisać umowę. Ponadto trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Janowa Lubelskiego (złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej), Szczebrzeszyna, Zamościa (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/76).

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

S19 Krosno–Miejsce Piastowe – rusza budowa

Obwodnica Opatowa i łącznik północny ze ZRID-em

S74 Kielce Zachód–Kielce w realizacji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in