Zjazd Mazowieckiej OIIB

14.05.2024

XXIII Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 26 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 96 spośród 130 uprawnionych delegatów reprezentujących ponad 17,5 tys. czynnych zawodowo inżynierów i techników budownictwa województwa mazowieckiego.

 

 

Zjazd otworzył Roman Lulis, przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB. Witając zebranych podziękował za liczne uczestnictwo i życzył owocnych obrad. Delegaci powierzyli prowadzenie posiedzenia Radosławowi Cichockiemu.
Po wyborze komisji zjazdowych głos zabrał Roman Lulis. Podsumował działalność związaną z realizacją ustawowych i statutowych zadań postawionych przed samorządem. Szczególną uwagę poświęcił wydarzeniom stanowiącym powód do dumy. Należy do nich organizacja cieszących się dużym zainteresowaniem spotkań z mieszkańcami miast i gmin Mazowsza w ramach cyklu Usprawnianie procesu inwestycyjnego. Kolejnym jest znacznie rozszerzony w 2023 r., cieszący się wzrastającym zainteresowaniem Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, w trakcie którego nasi fachowcy udzielają bezpłatnych porad z zakresu prawa budowlanego i procesu realizacji budowy. Przewodniczący OR Mazowieckiej OIIB podkreślił również, że organizowane wspólnie z innymi okręgowymi izbami coroczne Regionalne Forum Inżynierskie istotnie sprzyja wzbogacaniu współpracy.
W ubiegłym roku nawiązaliśmy bliski kontakt ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, który zaowocował podpisaniem porozumienia nakreślającego zakres i formy współdziałania. Rozwijamy współpracę z wydziałami budowlanymi uczelni technicznych, wspieramy konkursy prac dyplomowych z zakresu budownictwa. W trosce o przyszłe kadry w budownictwie wspomagamy działalność studenckich kół naukowych.
Popularnością w Mazowieckiej OIIB cieszą się zajęcia pozazawodowe. Uczestniczymy w zawodach sportowych innych okręgowych izb, organizujemy rozgrywki ligi siatkówki, brydża sportowego, strzelectwa sportowego, zawody pływackie „Masters”. Wszystkie te wydarzenia integracyjne przyczyniają się do cementowania środowiska.
Gościem XXIII Zjazdu MOIIB był Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB. – Zaproszenie na zjazd MOIIB przyjąłem z radością – powiedział, podkreślając w ten sposób bardzo dobrą współpracę z Mazowiecką OIIB i włączanie się jej członków w prace PIIB. Podsumowując działalność PIIB w roku 2023, przypomniał o nieustającym zaangażowaniu władz krajowych w obronę zawodu inżyniera budownictwa. Niepokój, jaki w naszym środowisku wzbudzają ciągłe propozycje zmian w Prawie budowlanym, nie zwalnia z obowiązku zachowania czujności. Dzięki szybkiej reakcji naszego samorządu udało się powstrzymać niekorzystne zmiany w odniesieniu do zawodów w budownictwie. Będziemy proponować i próbować przekonywać ustawodawców do rozwiązań korzystnych dla uczestników procesu budowlanego. Musimy zachować jedność środowiska.
My nie walczymy – bronimy dobrych pomysłów, dobrych rozwiązań – mówił. Zaproponowaliśmy utworzenie samodzielnego ministerstwa budownictwa. Uważamy, że po tylu latach przypisywania nas do różnych resortów zasługujemy na samodzielny. Za bardzo dobrą inicjatywę Mariusz Dobrzeniecki uznał zorganizowanie, po raz pierwszy w historii izby, własnego stoiska w ramach targów Budma 2023. Cieszyło się ono niespodziewanie dużym zainteresowaniem. Na zakończenie wystąpienia prezes PIIB podkreślił apolityczność samorządu inżynierów budownictwa – jesteśmy gotowi współpracować z każdą władzą.
Zasłużeni działacze MOIIB otrzymali z rąk Mariusza Dobrzenieckiego i Romana Lulisa Złote oraz Srebrne Odznaki Honorowe PIIB.
W drugiej części obrad delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Mazowieckiej OIIB w 2023 r., a podsumowanie działalności Okręgowej Rady MOIIB przedstawił, z upoważnienia jej przewodniczącego, Andrzej Wasilewski, sekretarz rady. Zjazd zdecydowaną większością głosów udzielił OR MOIIB absolutorium za rok 2023.

 

Andrzej Wasilewski
sekretarz OR MOIIB

 

Fot. archiwum Mazowieckiej OIIB

 

Przeczytaj też:

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

Zjazd Małopolskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in