Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

13.05.2024

XXIII Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w 20 kwietnia 2024 r. w Bydgoszczy. Wzięło w nim udział 86 delegatów na 109 uprawnionych (frekwencja: 78,89%). Delegaci udzielili absolutorium OR KUP OIIB.

 

 

Zjazd otworzyła mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB. Swoje wystąpienie rozpoczęła od przypomnienia apelu, który wystosowali wspólnie przedstawiciele sektora budownictwa z województwa kujawsko-pomorskiego: samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, związków zawodowych zrzeszających pracowników tego sektora oraz samorządu gospodarczego zrzeszającego przedsiębiorców z branży budowlanej.

– Tuż po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych skierowaliśmy apel do liderów partii politycznych tworzących nowy rząd o utworzenie odrębnego ministerstwa budownictwa, którego wyłączną kompetencją będą sprawy z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Uważamy, że nowy resort to szansa na lepsze Prawo budowlane. Obecnie obowiązująca ustawa ma już 30 lat i po prostu się zestarzała. Jak widać, „remontowanie” jej niewiele wnosi. Prawo budowlane jest zmieniane kilka razy w ciągu roku. Projektanci, kierownicy budów i urzędnicy nie nadążają za wszystkimi zmianami. Przepisy często są niezrozumiałe i pozwalają na różnorodną interpretację. Zdarza się, że w jednym urzędzie wydawane są sprzeczne opinie na ten sam temat. Wszystkim nam zależy na tym, aby obiekty budowlane były bezpieczne, a tam, gdzie mieszkają ludzie, został zachowany ład przestrzenny. Powołanie ministerstwa budownictwa pozwoli tworzyć prawo dotyczące branży budowlanej w sposób jasny i przejrzysty, zrozumiały dla wszystkich, służący zarówno całej branży, jak i obywatelom – mówiła mgr inż. Renata Staszak.

 

 

Następnie głos zabrał mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który przedstawił działania samorządu zawodowego w ubiegłym roku oraz plany na kolejny okres. Odniósł się także do kwestii powołania nowego ministerstwa.

– W listopadzie wyszliśmy z inicjatywą powołania odrębnego ministerstwa budownictwa. Jako samorząd zawodowy wystosowaliśmy taki apel pierwsi. Następnie ok. 15 różnych krajowych organizacji i środowisk przyłączyło się do niego. Budownictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, a jego udział w PKB jest na tyle znaczący, że powinniśmy mieć swój własny adres, ministra i grono specjalistów skupionych wokół tego ministerstwa, którzy będą zajmowali się rozwiązywaniem problemów w budownictwie – powiedział mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki.

Gośćmi XXIII Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB byli także przedstawiciele innych samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego. To pokłosie zawarcia Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, do którego doszło z inicjatywy KUP OIIB we wrześniu 2023 r.
W części sprawozdawczej delegaci przyjęli znaczącą większością głosów sprawozdania wszystkich organów statutowych oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r., a także uchwalili budżet izby i kierunki działania Okręgowej Rady KUP OIIB na 2024 r.
Na zjeździe złożono trzy wnioski – zjazd wystosował apel o utworzenie ministerstwa budownictwa, a także przychylił się do postulatów zainicjowania prac nad nowym Prawem budowlanym i zmianami w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą zerwać z obowiązkiem uwzględniania kryterium najniższej ceny w procesie wyboru wykonawcy prac budowlanych. Przewodniczącym XXIII Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB był mgr inż. Zenon Różycki.

 

Piotr Gajdowski

Fot. Angelika Stranz

 

Czytaj także:

Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

Zjazd Małopolskiej OIIB

Zjazd Śląskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in