Zakład Eko Dolina: lepszy odzysk surowców

03.07.2024

Eko Dolina kontynuuje inwestycje mające na celu lepsze zagospodarowanie odpadów i większy ich odzysk przy minimalizacji uciążliwości dla otoczenia.

 

Eko Dolina

 

Spółka Eko Dolina jest zakładem komunalnym działającym od 2003 r. i zajmującym się gospodarką odpadami, w tym ich bezpieczną utylizacją. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady od blisko pół miliona mieszkańców z gmin: Miasta Gdyni, Wejherowo, Miasta Sopot, Miejskiej Rumia, Miasta Reda, Miasta Wejherowo, Luzino, Szemud i Kosakowo. Na terenie zakładu wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy certyfikowany nawóz organiczny o szerokim zastosowaniu, dostępny do zakupu przez mieszkańców.

Eko Dolina planuje wybudowanie m.in. zamkniętej instalacji fermentacji metanowej wraz z kompostownią tunelową oraz rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych po mechanicznej obróbce. Obydwa wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przeszły już pozytywną ocenę formalną. Aktualnie trwają oceny merytoryczne i finansowe, a dalsze decyzje spodziewane są w najbliższych miesiącach.

– Celem projektu jest stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie zbieranych selektywnie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Odpady zostaną przetworzone na nawozy oraz biogaz, który następnie stanie się źródłem energii elektrycznej i cieplnej oraz stabilizat o wymaganych prawem parametrach – tłumaczy Marcin Paszkiewicz, dyrektor techniczny i rzecznik prasowy Eko Doliny.

Praca obu instalacji ma wpłynąć na zmniejszenie odorowości. W instalacji fermentacji metanowej będzie zachodził proces stabilizacji beztlenowej, w ramach którego odpady będą przetwarzane w szczelnie zamkniętych komorach fermentacyjnych. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko wydostawania się nieprzyjemnych zapachów do otoczenia.

W kompostowni tunelowej zachodzić będzie kompostowanie pozostałości po fermentacji oraz frakcji podsitowej powstałej w wyniku mechanicznej obróbki. Kompostowanie będzie odbywać się w zamkniętych i kontrolowanych warunkach. Tunelowa technologia pozwala na precyzyjne zarządzanie procesem kompostowania, w tym kontrolę emisji odorów poprzez systemy wentylacyjne i biofiltry.

Eko Dolina przewiduje, że nowoczesne technologie i szczelne systemy obróbki odpadów poprawią jakość powietrza w rejonie zakładu, a mieszkańcy odczują znaczną redukcję uciążliwości zapachowych. Wpływ inwestycji na środowisko, w tym na sytuację odorową, został szczegółowo przeanalizowany w raporcie oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Spółka planuje rozpoczęcie inwestycji w czwartym kwartale 2024 r. Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec 2026 r. Całkowity koszt projektu wynosi 140,5 mln zł. Spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości ponad 101 mln zł.

Na realizację pierwszego zadania związanego z budową instalacji fermentacji metanowej z kompostownią tunelową przedsiębiorstwo złożyło wnioski o dofinansowanie w lutym 2024 r., w ramach konkursu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” prowadzonego przez NFOŚiGW. W przypadku rozbudowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów będzie ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wniosek jest w trakcie opracowywania.

 

Źródło: Eko Dolina

 

Przeczytaj też:

Odzysk energii z osadów ściekowych – fermentacja metanowa

W Szczecinie powstanie instalacja termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in