Za 442 mln zł powstanie obwodnica Pułtuska

18.06.2021

GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę około 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska. Wykonawcą jest Strabag.

 

Obwodnica Pułtuska powstanie w ciągu drogi krajowej nr 61 (DK61). To jedna z dziewięciu mazowieckich obwodnic realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania przez GDDKiA umowy z wykonawcą. 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na I kwartał 2025 r. W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę.

 

obwodnica pułtuska

Pułtusk. Źródło: GDDKiA

 

Nowa trasa o łącznej długości ok. 20 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica Pułtuska na całej długości będzie miała parametry drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Obwodnica Pułtuska >>> przebieg >>>

 

obwodnica pultuska

 

Obwodnica Pułtuska – cel realizacji inwestycji

Dzięki obwodnicy z miasta wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 biegnącej z Warszawy do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i woj. mazowieckiego na Warmię i Mazury.

Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

obwodnica pułtuska

 

Zobacz też:

A2 Siedlce–Biała Podlaska – dwa odcinki w realizacji

Ekonomiczne i środowiskowe korzyści z zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych

Wymiana nawierzchni drogowej

 

Program budowy 100 obwodnic

Ogółem do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

 

GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in