Ekonomiczne i środowiskowe korzyści z zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych

Artykuł sponsorowany

03.05.2021

Asfalt MODBIT HiMA (Highly Modified Asphalt) w innowacyjnej mieszance mineralno-asfaltowej (MMA) z zastosowaniem lokalnych kruszyw polodowcowych w warstwie ścieralnej na ruch bardzo ciężki.

 

Ogromne tempo realizacji inwestycji w budownictwie i drogownictwie w ciągu ostatnich lat powoduje, że zapewnienie odpowiedniej ilości wysokiej jakości kruszyw do nawierzchni dróg  stało się dużym wyzwaniem. Szczególnie dotkliwie odczuwają to inwestorzy z północno-wschodnich regionów Polski z uwagi na brak lokalnych kopalni kruszyw ze skały litej. Duże odległości od źródeł materiałów i wysokie koszty transportu znacznie podrażają inwestycje. Wpływają też niekorzystnie na środowisko, powodując wzrost emisji szkodliwych substancji i podwyższenie śladu węglowego. W obliczu tych faktów możliwość zastosowania lokalnych kruszyw polodowcowych do wszystkich warstw nawierzchni drogowych staje się niezwykle ważna. Najbardziej przedsiębiorczy inwestorzy i wykonawcy poszukują nowych rozwiązań, umożliwiających im pełne wykorzystanie lokalnych surowców mineralnych.

 

Jednym z takich rozwiązań umożliwiających użycie lokalnych kruszyw polodowcowych jest zastosowanie do MMA nowoczesnych wysokomodyfikowanych lepiszczy asfaltowych MODBIT HiMA, które dzięki swoim ponadstandardowym właściwościom podnoszą parametry mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie odporności na deformacje, zmęczenie, działanie niskich temepratur i wody. Przykładem  takiego zastosowania jest zrealizowany w ubiegłym roku kontrakt „Budowa węzła drogowego Porosły – połączenie DW 676 z DK8 ”.

 

Fot. Budowa węzła drogowego w Porosłach w powiecie białostockim. Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 dla inwestycji będącej przedmiotem współpracy z dostawcą w ramach Programu „15 inwestycji z okazji 15-lecia spółki LOTOS Asfalt”.

 

Zobacz: Oddano do użytku Węzeł Porosły w Białymstoku

 

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe

Budowa węzła drogowego Porosły to projekt, który pełni bardzo istotną rolę w regionie. Poprawia znacznie dostępność komunikacyjną miasta Białystok od strony Warszawy poprzez włączenie go do trasy ekspresowej S8. Ruch, który będzie się po nim odbywał, zakwalifikowany został do kategorii bardzo ciężkiej – KR5. Zastosowanie asfaltu MODBIT 45/80-80 HiMA w ramach tego projektu pozwoliło inwestorowi i wykonawcy na użycie lokalnych kruszyw polodowcowych do warstwy ścieralnej z mieszanki  typu SMA (Stone Mastic Asphalt) dla ruchu KR5-7. W efekcie przyczyniło się to do znacznych oszczędności w transporcie materiałów skalnych, poprzez ograniczenie dostaw kruszyw z południa Polski. Przyniosło to wymierne korzyści dla środowiska dzięki redukcji śladu węglowego i zmniejszenie emisji CO2. Asfalt MODBIT HiMA został użyty na tym kontrakcie przede wszystkim na dojazdach do obiektów inżynierskich w innowacyjnej mieszance mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu typu SMA 11 z zastosowaniem kruszyw polodowcowych. W tym konkretnym przypadku użycie lepiszcza wysokomodyfikowanego typu HiMA wpłynęło na poprawę parametrów fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej. Użycie asfaltu HiMA do warstwy ścieralnej miało ogromny wpływ na bardzo dobre wyniki odporności na deformacje trwałe na poziomie 3,2 % oraz odporności próbek mieszanki na działanie wody (ITSR) na bardzo wysokim poziomie 98%.

 

Tablica.1. Parametry MMA z asfaltem MODBIT 45/80-80 HiMA

 

Podsumowanie

Lokalne kruszywa polodowcowe stanowią naturalny zasób pełnowartościowego surowca, który może stanowić alternatywę dla kruszyw łamanych ze skał litych. Zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych typu HiMA powoduje podniesienie parametrów MMA i pozwala na zastosowanie polodowcowych materiałów nawet do najbardziej wymagających warstw ścieralnych na ruch KR5-7. Przynosi to znaczące korzyści ekonomiczne i środowiskowe redukując koszty inwestycji i ślad węglowy.

 

Agnieszka Kędzierska, LOTOS Asfalt

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in