Oddano do użytku Węzeł Porosły w Białymstoku

30.12.2020

Węzeł Porosły to jedna z największych i najdroższych inwestycji drogowych w historii Białegostoku. Budowa zrealizowana została przy dużym wsparciu Unii Europejskiej.

 

Węzeł Porosły to połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy. Stanowi domknięcie wewnętrznej obwodnicy miejskiej.

 

Węzeł Prosły

 

Koszt budowy węzła wyniósł ponad 277 mln zł, w tym roboty – 252 mln zł oraz wykup gruntów ponad 25 mln zł. Wsparcie Unii Europejskiej (w ramach drugiej Osi Priorytetowej: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020) wyniosło 223,5 mln zł. Dodatkowo Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 36 mln zł.

 

Budowa Węzła Porosły jest przykładem na to, jak realizować trudne inwestycje, których zakres jest w kompetencjach różnych podmiotów (w tym przypadku Miasta Białystok, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

 

Węzeł Prosły

 

Budowa węzła była planowana od dawna, bo dojazd do drogi ekspresowej S8 jest kluczowy dla skomunikowania Białegostoku z innymi obszarami Polski. Dzięki realizacji inwestycji od końca grudnia 2020 r. kierowcy mają możliwość bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi. Zostały również zlikwidowane miejsca, w których dochodziło do wypadków.

 

Polecamy:

W ramach inwestycji została przebudowana droga krajowa nr 8 od granicy miasta do Węzła Porosły oraz droga wojewódzka 676 od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Węzła Porosły. Powstało około 10 km dróg (1,7 km drogi wojewódzkiej, 1,87 km drogi krajowej, 5,49 km dróg dojazdowych i 1,54 km łącznic). Wybudowano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociągową i sanitarną.

 

Powstało 5 obiektów inżynierskich: estakada w ciągu DK nr 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, estakada w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok–Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok– Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

 

Dzięki inwestycji powstało niemal 5 tys. mb ścieżek i ciągów rowerowych, ok. 315 tys. m3 nasypów, ok. 9,3 tys. mb barier ochronnych (drogowych), 730 oznakowań (393 znaki na słupkach, 241 słupków prowadzących, 77 tablic kierunkowych na słupkach i 22 tablice na konstrukcjach wsporczych), 9 tys. m2 oznakowania poziomego (np. pasy na jezdni). Podczas prac zużyto ok. 1,5 tony farby i ok. 16,5 tony masy chemoutwardzalnej, zamontowano 350 opraw oświetleniowych, ułożono ponad 82,7 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Do wykonania obiektów inżynierskich użyto łącznie 1,7 tys. ton stali zbrojeniowej, 10,5 tys. m3 betonu, ok. 2,2 tys. mb murów oporowych.

 

Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego, podniesie jakość i standard infrastruktury drogowej, skróci czas przejazdu oraz poprawi komfort podróżowania mieszkańców i odwiedzających Białystok.

 

Urząd Miejski w Białymstoku

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.