XIX Konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne”

02.12.2022

Konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” odbyła się w formie hybrydowej. Wzięło w niej udział 120 osób.

 

W dniach 16–18 listopada 2022 r., odbywała się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej, oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN Oddział Katowice. Partnerzy konferencji: University of Žilina i Georgian Technical University.

 

XIX Konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne"

Uczestnicy konferencji podczas sesji wyjazdowej do firmy PRESS GLASS Holding S.A. w Konopiskach

 

XIX Konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne” zgromadziła przedstawicieli 26 ośrodków naukowych, w tym 5 z Polski, pozostali z Armenii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Uczestniczyło w niej ponad 120 osób: przedstawiciele uczelni, studenci, uczniowie technikum, osoby reprezentujące instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia oraz firmy z branży budowlanej. Problematyka wystąpień odpowiadała następującym blokom tematycznym konferencji: podstawy budownictwa energooszczędnego, konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne, efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej, odnawialne źródła energii w budownictwie, zaopatrzenie w ciepło, wentylacja i klimatyzacja, budownictwo hydrotechniczne, materiały odpadowe w budownictwie zrównoważonym. Większość referatów wygłaszana była na miejscu, a grupa prelegentów, którzy nie mogli przybyć na wydarzenie, miała możliwość uczestniczenia w formule wideokonferencji.

 

XIX Konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne"

Uczestnicy konferencji podczas sesji wyjazdowej do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Tradycją konferencji jest łączenie wystąpień naukowców ze spotkaniami z przedstawicielami firm budowlanych oraz praktykami m.in. podczas sesji wyjazdowych. W tym roku, w drugim dniu konferencji zorganizowano wyjazd do Firmy PRESS GLASS Holding S.A. w Konopiskach. W obiekcie biurowym nagrodzonym w kilku konkursach architektonicznych zapoznano uczestników wyjazdu z zastosowanymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, z eksploatacją i zarządzaniem obiektem. Przedstawiono ofertę produkcyjną i plany rozwoju firmy. W trzecim dniu konferencji jej uczestnicy zwiedzili budynek Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, obiekt Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu oraz Gliwickie Centrum Naukowo-Technologiczne – Cechownia, będące siedzibą EMT-Systems w Gliwicach. W zwiedzanych obiektach zapoznano się z rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, pracami rewitalizacyjnymi (w budynku Mediateki i Cechowni), wyposażeniem i specyfiką działalności.

Wydarzenie wsparły m.in.: Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie.

 

dr inż. Adam Ujma

 

 

Przeczytaj też:

„Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja Energetyczna Budynków” – konferencja

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Energooszczędność

XVIII konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne”

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in