„Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja Energetyczna Budynków” – konferencja

01.12.2022

„Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja Energetyczna Budynków” to temat konferencji zorganizowanej we Wrocławiu przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska.

 

Ku Neutralności Klimatycznej

 

Konferencja „Ku Neutralności Klimatycznej – Renowacja Energetyczna Budynków” odbywała się 16–17 listopada 2022 r. Realizowana była pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Kraje Unii Europejskiej zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej opublikowanymi w komunikacie „Fala renowacji” z października 2020 r. w UE co roku rewitalizacji poddaje się ok. 11% budynków, ale wskaźnik renowacji ukierunkowanej na poprawę ich efektywności energetycznej wynosi jedynie 1%. W latach 2022–2050 polskie budynki powinny, a raczej muszą zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją wielokryterialną w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.

Na konferencji podczas dwóch debat – pierwszej o szkolnictwie zawodowym i drugiej o mechanizmach finansowych – dyskutowano, jak przy pomocy prawa ogólnopolskiego oraz regionalnego, edukacji i finansów realizować głęboką termorenowację budynków. Wniosek: nie jesteśmy gotowi do realizacji wskazanych nam przez UE celów.

 

Ku Neutralności Klimatycznej

 

Zarówno pierwszy, jak i drugi dzień konferencji podzielone były na sesje o powiązanej, aczkolwiek zróżnicowanej tematyce. Na wstępie zdefiniowano strategię, cele, bariery oraz narzędzia legislacyjne renowacji budynków w Polsce. Omówiono również rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie modernizacji zasobów budowlanych (m.in. magazynowanie i zarządzanie energią). Debata z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz banków koncentrowała się na nowych możliwościach finansowania działań wokół poprawy efektywności energetycznej budynków ze środków publicznych. Zaproszeni uczestnicy stanowili grupę inżynierów finansowych oraz profesjonalnych ekspertów w dziedzinach: finansów, ekonomii, bankowości, ekologii i zarządzania budynkami. Dyskutowali oni o potrzebnych mechanizmach finansowych agregujących również prywatne środki do osiągnięcia radykalnej poprawy efektywności energii w budynkach, której celem jest poprawa jakości powietrza. Było to podsumowanie międzynarodowego projektu pod hasłem „Round Baltic – inteligentne finanse dla efektywności energetycznej w budownictwie”. Dzień ten zakończył się galą ogłoszenia wyników ogólnopolskiego konkursu TopTen HACKS Okna 2022 na najlepszą stolarkę budowlaną oraz wręczeniem wyróżnień.

Drugiego dnia zajmowano się rozwiązaniami dotyczącymi diagnostyki, analiz oraz urządzeń stosowanych w budynkach poddanych głębokiej renowacji (np. wentylacja, pompy ciepła). Był on skierowany do projektantów i wykonawców. Zaprezentowane również zostały najnowsze rozwiązania z zakresu termomodernizacji w obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz właściwe projektowanie przegród przezroczystych. Omówiono definicje precyzujące takie pojęcia jak głęboka termomodernizacja, renowacja i budynek neutralny klimatycznie. Równolegle odbywało się spotkanie informacyjno-edukacyjne głównie z przedstawicielami JST na temat systemu realizacji inwestycji według zasady: wszystko możesz załatwić w jednym miejscu (z ang. one-stop-shop).

Więcej na: https://daeis.pl/2022/07/02/knk/

 

 

Przeczytaj też:

Renowacja zabytkowych murów – jakie materiały zastosować?

Forum Termomodernizacja 2022

Elewacje perforowane w renowacji obiektów – wybrane zagadnienia

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in