Wrocław walczy ze smogiem

18.11.2019

Dopłaty do wymiany kotłów i okien oraz do rachunków za ogrzewanie, zwolnienie z opłat czynszowych. Wrocław dąży do ograniczenia smogu. Do 2024 roku miasto przeznaczy 330 mln złotych na działania związane z likwidacją kotłów kopciuchów.

 

Z danych NIK oraz WIOŚ wynika, że we Wrocławiu z roku na rok spada liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. Do tego, zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, we Wrocławiu po 2024 roku nie powinny już funkcjonować piece pozaklasowe oraz piece najniższych klas (pierwszej i drugiej). Zaś do 2028 roku mają być usunięte, z nielicznymi wyjątkami, wszystkie kotły na paliwa stałe.

 

Fot. pixabay / CrearSoft

Smog we Wrocławiu. Ile kotłów trzeba wymienić?

Politechnika Wrocławska oszacowała na zlecenie miasta liczbę kotłów kopciuchów i ich rodzaje. Dokładna liczba lokali, w których trzeba usunąć kotły to 20 035 (lokale znajdujące się w budynkach miejskich – 4 603, lokale w zasobie mieszanym – 9 599). Natomiast liczba domów jednorodzinnych, których właściciele także powinni wymienić piece do 2024 lub 2028 roku to 5 833. Znane są też rodzaje urządzeń, które emitują smog (kotły, kozy, kominki). Sprawdzono, które części miasta są najbardziej zanieczyszczone oraz jaki jest procentowy udział różnego rodzaju lokali w emisji zanieczyszczeń. Okazało się, że lokale prywatne generują ponad 60% niskiej emisji. Diagnoza Politechniki Wrocławskiej stała się podstawą do opracowania szeregu działań służących do jak najszybszej likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe.

Walka ze smogiem we Wrocławiu. Program Kawka plus bez wkładu własnego

Aby zmobilizować mieszkańców do likwidacji pieców Urząd Miejski Wrocławia opracował nowe zasady programu Kawka plus. Zamiast dotychczasowej dopłaty wynoszącej do 70% kosztów wymiany pieca na ekologiczne źródło ciepła dopłata obejmie całość ponoszonych kosztów. Już od stycznia 2020 r. zamiast dotychczasowego limitu 12 tysięcy zł, dopłata od miasta wyniesie nawet 15 tysięcy.

 

Dopłaty tej wysokości będzie można otrzymać jedynie do końca 2021 roku. Później kwota będzie sukcesywnie maleć do 8 tysięcy zł w 2024 roku. Dlaczego? Miastu zależy na zmobilizowaniu mieszkańców do usunięcia kopciuchów w pierwszych 2-3 latach funkcjonowania tej odsłony programu. Program nie ma limitów zgłoszeń, każdy wniosek zostanie przyjęty.

Termo Kawka i Kawka Plus, czyli nawet do 20 tys. zł dopłaty

Dodatkowe wsparcie otrzymają osoby, które w przeszłości korzystały z programu Kawka (rządowego lub miejskiego) i sami zlikwidowali swoje piece lub zamierzają to zrobić teraz. W ramach nowego programu (Termo Kawka) mogą one ubiegać się o dotację na 100% poniesionych kosztów (do 5 tysięcy zł) na wymianę starej, nieszczelnej stolarki okiennej. Program będzie obowiązywać w latach 2020–2024.

Termo Kawka i Kawka Plus łączą się, tzn. osoby aplikujące po środki na likwidację pieca mogą jednocześnie aplikować o 5 tysięcy zł na wymianę okien. Otrzymają tym samym wsparcie nawet do 20 tysięcy złotych!

Bez czynszu w lokalach komunalnych, czyli nawet 15  tys. zł oszczędności

Kolejną zachętą dla najemców lokali komunalnych, którzy sami zdecydują się zlikwidować piec – jeśli ten nie będzie usuwany przez miejskich zarządców (ZZK, WM) – jest zawieszenie opłat czynszowych na dwa lata, a także obniżka czynszu w kolejnych latach. Mieszkańcy będą mogli w ten sposób zaoszczędzić nawet 15 tys. zł. Zwolnienie z czynszu jest możliwe do końca 2022 roku (maksymalnie na 24 miesiące), a z 50-procentowej ulgi będzie można korzystać do końca 2025 roku.

Dopłaty do rachunków – nawet do 4 tysięcy zł

Zmiany obejmą także zapisy dotychczasowego Lokalnego Programu Osłonowego. Dzięki, działającemu od 2018 roku programowi, dopłatami do rachunków objęci są najmniej zamożni mieszkańcy, którzy zdecydowali się zlikwidować swój stary piec. Po zmianie systemu ogrzewania w ramach dopłaty do rachunków otrzymają oni nawet 4 tysięcy zł rocznie. W tym programie poszerzona zostanie grupa osób, które się do niego kwalifikują i które wymienią stary piec na ogrzewanie elektryczne nieakumulacyjne.

Wrocław walczy ze smogiem. Do 2024 r. likwidacja wszystkich kotłów kopciuchów w budynkach komunalnych

Wrocław przyspiesza tempo likwidacji starych kotłów w kamienicach należących do miasta. Do realizacji tego zadania prezydent miasta powołał swojego pełnomocnika. Przetargami i pracami obejmowane będą grupy kamienic. Oprócz likwidacji kotłów w budynkach zaplanowano wymianę stolarki okiennej i niezbędne remonty stropów.

 

Wymiany pieców będą prowadzone w porozumieniu z Fortum, które udostępni przyłącza sieci ciepłowniczej (o ile będzie to możliwe technicznie). Harmonogramy podłączeń do sieci budynków stuprocentowo gminnych będą wcześniej prezentowane mieszkańcom kamienic.

Wsparcie doradców energetycznych w walce ze smogiem

Ważnym działaniem wspierającym cały proces likwidacji kopciuchów będzie praca doradców energetycznych. Poza punktem konsultacyjnym przy ul. Hubskiej 8-16, doradcy będą pracowali na wrocławskich osiedlach. Kontaktując się z zarządcami, uczestnicząc w spotkaniach wspólnot, będą pomagali mieszkańcom przejść proces wymiany kotła.

 

Zobacz: Ograniczenie importu i kary za wprowadzanie na rynek "kopciuchów"

Wrocław walczy we smogiem: kampania społeczna, kolegia antysmogowe, ekopatrole

Uzupełnieniem walki Wrocławia ze smogiem będzie kampania społeczna, która zwróci uwagę mieszkańców na konieczność wymiany kotłów. Specjalne listy z apelem prezydenta miasta trafią do skrzynek pocztowych, a najważniejsze informacje zostaną umieszczone na specjalnie tworzonym portalu www.zmienpiec.pl. Strona ruszy od stycznia 2020 r.

 

W Urzędzie Miejskim Wrocławia raz w miesiącu będą się odbywać „kolegia smogowe” ocieniające postęp prac nad likwidacją pieców. Notatki z tych spotkań, podobnie jak z kolegiów prezydenckich, będzie można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UMW (www.bip.um.wroc.pl).

 

W ramach działań kontrolnych w kolejnym sezonie grzewczym na wrocławskich ulicach pojawią się ekopatrole sprawdzające czym w piecach palą mieszkańcy. Strażnicy miejscy będą mieli do dyspozycji 5 dronów wyposażonych w czujniki i kamery służące do analizy dymu z kominów. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, na terenie Wrocławia nie można palić m.in. węglem brunatnym, mułem i flotem węglowym oraz biomasą o wilgotności ponad 20%.

 

Sprawdź: Powstanie baza danych urządzeń grzewczych

Inne działania antysmogowe we Wrocławiu

W ramach prac nad poprawą jakości powietrza we Wrocławiu podejmowane są też działania, które ograniczą pozostałe źródła zanieczyszczenia powietrza – komunikacyjne i smog napływowy. Źródła te opowiadają za mniejszy procent zanieczyszczeń niż niska emisja, jednak nie można ich pominąć. Które zadania przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście?

  • budowa nowych tras transportu zbiorowego (trasy tramwajowe na Nowy Dwór i Popowice);
  • rezygnacja z wakacyjnych rozkładów jazdy oraz zwiększanie częstotliwości i wydłużanie linii autobusowych, głównie w kierunku intensywnie zamieszkiwanych osiedli mieszkaniowych oddalonych od centrum;
  • poprawa stanu torowisk – do końca 2024 roku MPK planuje wydać na remonty torowisk nawet 200 mln zł;
  • integracja miejskiego i aglomeracyjnego transportu zbiorowego (funkcjonowanie i budowa nowych parkingów PnR oraz finansowe wsparcie dla kolei aglomeracyjnej – teraz funkcjonują 24 parkingi, kolejnych 5 powstanie do 2021 roku);
  • rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej (aktualnie we Wrocławiu jest 1166 km tras przyjaznych rowerzystom, do 2023 roku powstanie 50 km kolejnych dróg);
  • wymiana taboru MPK;
  • wspieranie autobusowych i kolejowych połączeń aglomeracyjnych;
  • dodatkowe zmywanie jezdni w sezonie letnim, co ma ograniczyć unoszenie pyłów z dróg;
  • zieleń w mieście – sadzenie drzew, krzewów, tworzenie parków kieszonkowych, szkolny program „Szare na zielone”.

 

Urząd Miejski Wrocławia

 

Zobacz też: Dlaczego polskie domy nie są zdrowe

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in