Dni Dewelopera 2019 – miasto szczęśliwe, rynek pełen wyzwań

18.11.2019

Podczas konferencji rynku nieruchomości mieszkaniowych – Dni Dewelopera w trakcie dwóch paneli i czterech debat, w których udział wzięli: Charles Montgomery – ekspert w zakresie urbanistyki, autor „Miasto szczęśliwe”, włodarze miast, przedstawiciele organów administracji państwowej i liczni eksperci, nie zabrakło dyskusji na tematy kluczowe dla środowiska deweloperskiego.

 

 

 

Dni Dewelopera 2019 to ósma już edycja konferencji, którą wrocławski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich organizuje w stolicy Dolnego Śląska, tworząc platformę dialogu i wymiany doświadczeń. Wydarzenie odbyło się 16 października br. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i zgromadziło ponad 800 gości. Po raz pierwszy wśród prelegentów było tylu specjalistów z zagranicy. Przybył m.in. Charles Montgomery, światowej sławy ekspert w dziedzinie współczesnej urbanistyki, autor bestsellera „Miasto szczęśliwe”. To jego prelekcja na temat budowania miast i planowania przestrzeni przez pryzmat więzi międzyludzkich otworzyła Dni Dewelopera, a w rozpoczętej później dyskusji o politykach miejskich głos zabrał m.in. Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia. Dorota Jarodzka-Śródka – prezes wrocławskiego oddziału PZFD kwestię wspólnej pracy na rzecz tworzenia nowej tkanki miejskiej traktuje priorytetowo: „Jako deweloperzy, osoby odpowiedzialne w dużej mierze za kształt, wygląd i rozwój współczesnych miast, dostrzegamy coraz większą potrzebę zwrócenia uwagi nie tylko na kwestie techniczne, ale i zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego, mądrego planowania przestrzennego, polityki miejskiej, ekologii czy kwestii dotykającej bezpośrednio jakości życia mieszkańców miast, które współtworzymy.”

 

 

Misją Polskiego Związku Firm Deweloperskich jest budowanie partnerskich relacji z podmiotami kreującymi sytuację branżową, co podczas organizowanych przez związek konferencji ma swoje odzwierciedlenie w obsadzie debat i paneli. Podczas Dni Dewelopera duże emocje budziły rozmowy na temat Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Kolejnym żywo dyskutowanym z UOKiK tematem było bezpieczeństwo inwestowania w condo- i aparthotele, w oparciu o opublikowany niedawno przez urząd raport.

Tegoroczna konferencja to jednak przede wszystkim rozmowy poświęcone temu, jak zmieniają się miasta, w których budujemy i w których żyjemy. W narrację o zagadnieniu „miasta szczęśliwego” doskonale wpisują się zagadnienia będące obecnie osią międzynarodowego dyskursu, mające ogromne znaczenie dla branży deweloperskiej: ekologia, zrównoważony rozwój oraz przystosowanie do zachodzących zmian technologicznych i klimatycznych. To obszary, w których coraz aktywniej działają poszczególne firmy zrzeszone w PZFD jak i sam związek.

 

 

Czytaj także: W kierunku budownictwa ekologicznego

Wizja branży budowlanej 2025. Raport

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in