Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

18.11.2019

Na listopadowym Prezydium KR PIIB zapoznano się m.in. z realizacją wniosków przyjętych na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB oraz z przebiegiem szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB 13 listopada br. prowadził Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia prezes KR PIIB omówił temat powołania i kompetencji Zespołu ds. wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zostanie zawarta umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB na lata 2021–2023.

 

 

Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawiła schemat sprawozdania Krajowej Rady z działalności w 2019 r. Następnie Piotr Korczak – przewodniczący Komisji Wnioskowej dokładnie zreferował stan realizacji wszystkich wniosków przyjętych na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

W dalszej części obrad przedstawiciele krajowych organów statutowych izby omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2019 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Szkolenia Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Urszula Kallik – jej przewodnicząca, a o szkoleniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej mówił przewodniczący Krzysztof Latoszek. Działalność szkoleniową Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zreferowała Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, natomiast Marian Zdunek – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego poinformował o działalności KSD w tym zakresie.

 

 

Danuta Gawęcka omówiła udział PIIB w przyszłorocznych Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury „Budma 2020”, które będą się odbywać się od 4 do 7 lutego. Na drugi dzień targów, 5 lutego, zaplanowano „Dzień Inżyniera Budownictwa” organizowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy zapoznali się także z realizacją budżetu za 10 miesięcy, którą przedstawił Dariusz Karolak – zastępca skarbnika PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Przeczytaj też: Narada rzeczników i sędziów z inspektorami nadzoru budowlanego

XXII Gala Budownictwa na Śląsku

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in