Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

18.11.2019

Na listopadowym Prezydium KR PIIB zapoznano się m.in. z realizacją wniosków przyjętych na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB oraz z przebiegiem szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy statutowe.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB 13 listopada br. prowadził Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia prezes KR PIIB omówił temat powołania i kompetencji Zespołu ds. wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zostanie zawarta umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków PIIB na lata 2021–2023.

 

 

Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawiła schemat sprawozdania Krajowej Rady z działalności w 2019 r. Następnie Piotr Korczak – przewodniczący Komisji Wnioskowej dokładnie zreferował stan realizacji wszystkich wniosków przyjętych na XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

W dalszej części obrad przedstawiciele krajowych organów statutowych izby omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2019 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Szkolenia Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Urszula Kallik – jej przewodnicząca, a o szkoleniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej mówił przewodniczący Krzysztof Latoszek. Działalność szkoleniową Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zreferowała Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, natomiast Marian Zdunek – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego poinformował o działalności KSD w tym zakresie.

 

 

Danuta Gawęcka omówiła udział PIIB w przyszłorocznych Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury „Budma 2020”, które będą się odbywać się od 4 do 7 lutego. Na drugi dzień targów, 5 lutego, zaplanowano „Dzień Inżyniera Budownictwa” organizowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy zapoznali się także z realizacją budżetu za 10 miesięcy, którą przedstawił Dariusz Karolak – zastępca skarbnika PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Przeczytaj też: Narada rzeczników i sędziów z inspektorami nadzoru budowlanego

XXII Gala Budownictwa na Śląsku

Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

08.08.2012

1 sierpnia odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówiono m.in. zmiany w postępowaniu rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych oraz pomocy prawnej członkom izby.

Obradom przewodniczył prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Po przyjęciu porządku obrad, skarbnik PIIB Andrzej Jaworski przedstawił realizację budżetu za 6 miesięcy 2012 r.

Następnie przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak omówił propozycję instrukcji przeprowadzania przez krajową i okręgowe komisje rewizyjne kontroli organów krajowych oraz okręgowych PIIB. W wyniku dyskusji zdecydowano o uzupełnieniu przedstawionej wersji i zaprezentowaniu jej na posiedzeniu KR PIIB.

 

 

O zmianach w Trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie mówił Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Przewodniczący KSD zauważył, że zmiany, jakie zostały w ostatnim czasie wprowadzone w kodeksie postępowania administracyjnego, spowodowały niedostosowanie niektórych zapisów trybu postępowania w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej do odpowiednich zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Wprowadzono zmiany dotyczące m.in. terminowości i formy zawiadamiania. Zaprezentowane przez G. Okulicz-Kozaryna propozycje były wcześniej dyskutowane w gronie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz członków okręgowych sądów dyscyplinarnych.

Ryszard Dobrowolski, sekretarz KR PIIB, zaprezentował propozycję zasad korzystania z ochrony i pomocy prawnej przez członków izby. W czasie ożywionej dyskusji uczestnicy posiedzenia wymienili uwagi dotyczące możliwości świadczenia takiej pomocy oraz omówili formy korzystania z niej obowiązujące obecnie w izbach okręgowych.

 

 

Zdecydowano o przygotowaniu przez sekretarza Krajowej Rady PIIB odpowiedniej wersji propozycji zasad pomocy prawnej członkom izby, uwzględniającej zgłoszone podczas spotkania uwagi.

Podczas obrad dyskutowano także o Zjeździe Jubileuszowym związanym z 10-leciem funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który odbędzie się 11 października br.

Gościem posiedzenia była Monika Majewska z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.