Weszła w życie ustawa o dostępności

06.11.2019

Ustawa o dostępności określa środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

20 września 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)

 

Fot. stock.adobe / xartproduction

 

Ustawa określa środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Osobami takimi w rozumieniu ustawy są osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Obowiązek zapewnienia wskazanej dostępności dotyczy podmiotów publicznych i ma być realizowany przez stosowanie uniwersalnego projektowania albo racjonalnego usprawnienia w rozumieniu konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Ustawa o dostępności określa minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Zgodnie z nimi konieczne będzie m.in. zapewnienie wolnych od barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków oraz zainstalowanie urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. W przypadku niemożności zapewnienia dostępu w sposób określony w niniejszej ustawie obowiązkiem podmiotu publicznego będzie zapewnienie dostępu alternatywnego, np. polegającego na wsparciu innej osoby.

 

Ustawa o dostępności przewiduje wprowadzenie certyfikacji dostępności potwierdzającej, czy dany podmiot zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Akt prawny określa także postępowanie skargowe w przypadku braku dostępności. Wnioskodawca będzie mógł wnieść skargę w tej sprawie do Prezesa Zarządu PFRON.

 

Utworzono ponadto Fundusz Dostępności jako państwowy fundusz celowy na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Odpowiedzialny za koordynację działań dotyczących zapewnienia dostępności będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przy którym utworzono Radę Dostępności.

 

Ustawa wprowadza także odpowiednie zmiany w innych ustawach, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), w której nałożono obowiązek określenia w treści projektu budowlanego, w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu, niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Czytaj też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.