Warsztaty Geologii Inżynierskiej

11.03.2022

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej odbędą się 9–10 czerwca br. w Krakowie.

 

Warsztaty Geologii Inżynierskiej

 

Warsztaty Geologii Inżynierskiej składać się będą z dwóch sesji: audytoryjnej (I dzień) oraz warsztatowej (II dzień). Myśl przewodnia towarzysząca wystąpieniom prelegentów to: wzajemne relacje pomiędzy zamawiającym a projektantem i wykonawcą, którzy realizują inwestycje liniowe. W ramach części audytoryjnej zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące: wymagań zamawiającego w świetle wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe, wymagań zamawiającego z perspektywy wykonawcy badań podłoża gruntowego dla inwestycji liniowych oraz zakresu rozpoznania podłoża gruntowego w kontekście oczekiwań projektanta inwestycji liniowych.

Podczas drugiej sesji uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z trzech rodzajów warsztatów. Ich tematyka będzie koncentrować się wokół wierceń geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, sondowań CPTU/SCPTU/DMT oraz metodyki poboru prób w aspekcie badań laboratoryjnych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

Więcej szczegółów na www.wgi.agh.edu.pl oraz na profilu FB: Warsztaty Geologii Inżynierskiej.

 

 

Czytaj także:

Problemy geologii inżynierskiej w Polsce – konferencja

Rozpoznanie geotechniczne przed budową

Projekt EN 1997:202x Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in