Problemy geologii inżynierskiej w Polsce – konferencja

07.10.2021

7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce odbyło się 14–17 września br. w formie hybrydowej – w Bydgoszczy i online. Była to jedna z niewielu okazji do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących poprawy jakości dokumentowania geologiczno-inżynierskiego w tak licznym gronie.

 

Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce ma charakter ogólnopolski i odbywa się cyklicznie co 3 lata. Uczestniczą w nim przedstawiciele z różnych regionów kraju, charakteryzujących się odmiennymi warunkami i problemami natury geologicznej. Poprzez wspólne spotkania i nawiązywanie kontaktów przedsiębiorców z naukowcami sympozjum umożliwia transfer wiedzy z nauki do biznesu i przepływ praktycznych doświadczeń z biznesu do środowisk naukowych.

 

 

Problemy Geologii Inżynierskiej

Dr hab. Piotr Szrek, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, i dr Edyta Majer, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Sympozjum WPGI (fot. Monika Szabłowska, PIG-PIB)

 

Wydarzenie w Bydgoszczy wypełnione było sesjami referatowymi, warsztatami, rozmowami, odbyły się też specjalna „Sesja Inwestorów Strategicznych” i „Panel dyskusyjny Stowarzyszeń i Zrzeszeń PKGIŚ, PZWBPG i SIRTZ”. Uczestnicy skoncentrowali się na zagadnieniach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, wdrażania nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich oraz cyfryzacji w geologii inżynierskiej, w tym wdrażania narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM. Wspólne spotkania wzmocniły nawiązaną współpracę w obszarze geologii inżynierskiej oraz rozpoznania i badań podłoża zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7. W ciągu czterech dni uczestnicy zapoznali się z najnowszymi wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, najnowocześniejszą aparaturą badawczą i specjalistycznym oprogramowaniem.

W pierwszym dniu odbyły się warsztaty szkoleniowe:

 • Badania terenów zdegradowanych i metody remediacji,
 • Dostęp do baz danych geologicznych,
 • Problemy i perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej,
 • Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem do stosowania przez GDDKiA.

W kolejnych dniach odbyło się 7 sesji tematycznych:

 • Sesja I. Problemy wdrożenia dobrych praktyk geologii inżynierskiej a rzeczywistość;
 • Sesja II. Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego jako podłoża budowlanego;
 • Sesja III. Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja;
 • Sesja IV. Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich;
 • Sesja V. Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS;
 • Sesja VI. Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych;
 • Sesja VII. Niepewność modelu geologicznego a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz planowanie i realizacja inwestycji budowlanych.

Podczas sesji tematycznych wygłoszono 45 referatów, a na sesjach warsztatowych – ponad 10. Zaprezentowano liczne postery naukowe, a przeszkolono ponad 119 uczestników stacjonarnych i 140 uczestników online. Sesjom towarzyszyły stoiska promocyjne sponsorów.

Sympozjum objęte było patronatem honorowym Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP w Ministerstwie Infrastruktury, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zaproszenie do Komitetu honorowego konferencji przyjęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Bydgoski, Prezydent Miasta Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Partnerami merytorycznymi byli: Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego. Instytucja wspierająca: Centralny Port Komunikacyjny.

 

Edyta Majer, Marta Chada, Grzegorz Ryżyński

PIG-PIB

 

 

Czytaj także:

Błędy w dokumentacji podłoża i konsekwencje

Fundamenty na gruntach ekspansywnych

Przeciwdziałanie erozji wodnej w obiektach inżynierskich

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.