Rekultywacja nieczynnego wyrobiska Radkowice-Podwole

23.05.2019

Dobiega końca rekultywacja nieczynnego wyrobiska Radkowice-Podwole o powierzchni prawie 28 ha. Obecnie w naturalny sposób wypełnia się wodą i trwają prace związane z nasadzeniem drzew oraz krzewów.

 

Rekultywacja wyrobiska Radkowice-Podwole

 

Lafarge w Polsce wyłączył złoże Radkowice-Podwole z dalszej eksploatacji. Od czerwca 2018 r. do lutego br. realizował też I etap prac polegający na stabilizacji skarp nadkładowych wyrobiska. Rekultywacja 18 ha wyrobiska Radkowice-Podwole oraz 10 ha terenów okalających pozwoli na jego ponowne zagospodarowanie.

– Etap rekultywacji technicznej, polegającej na przemieszczeniu zewnętrznych zwałowisk nadkładu do wyrobiska, stanowił najbardziej wymagającą i pracochłonną część prac. Ten proces pozwolił nam zabezpieczyć stateczność wyrobiska oraz wpłynąć na poprawę krajobrazu wokół niego. Intensywne działania trwały osiem miesięcy, przez 5 dni w tygodniu i 24 godziny dziennie. Zaangażowanych było w nie aż 9 ciężkich maszyn (wozidła, koparki i spycharki), a na każdej zmianie pracowało około 12 osób – mówi Przemysław Podsiedlik, dyrektor Kopalni Radkowice, Lafarge w Polsce.

 

Wyrobisko Radkowice-Podwole napełnia się wodą

 

II etap procesu rekultywacji wyrobiska Radkowice-Podwole zakłada stopniowe wypełnianie się napływającymi wodami złożowymi. Pompy wyłączono, a lustro wody sukcesywnie się podnosi. Obecnie trwa III etap, który polega na obsadzaniu drzewami i krzewami terenów poeksploatacyjnych oraz po zwałowiskach zewnętrznych, a także obsiewanie ich trawami. Zasadzono tu 3,5 tys. drzew, m.in. sosny, świerki, klony, buki i brzozy. Nagromadzenie czystej wody złożowej pozwoli na powstanie specyficznego mikroklimatu, sprzyjającemu naturalnemu rozprzestrzenianiu się roślin wodnych oraz lądowych na odkrytej skale dolomitycznej, a co za tym idzie – miejsca do schronienia i rozrodu okolicznych gatunków zwierząt.

Lafarge zdecydował o wyłączeniu wyrobiska Radkowice-Podwole z dalszej eksploatacji, ponieważ duży dopływ wód gruntowych oraz stosowane technologie odwodnienia sprawiały, że jego eksploatacja stała się nieopłacalna.

 

Polecamy też: Oczyszczalnia Płaszów II w Krakowie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in