W Olsztynie powstanie nowoczesna elektrociepłownia

18.06.2021

Nowa elektrociepłownia będzie produkowała w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego – kalorycznej frakcji odpadów. Instalacja dostarczy ekologiczne ciepło dla około 35 procent mieszkańców Olsztyna.

 

Inwestycja realizowana jest w formule PPP przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna. Obejmuje budowę i eksploatację instalacji produkującej w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego – kalorycznej frakcji odpadów. Jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie technologii zastosowanych w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, przestarzałych i obciążających środowisko naturalne instalacji węglowych energią wytworzoną w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

elektrociepłownia w Olsztynie

Fot. Elektrociepłownia w Olsztynie – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, 16.06.2021 r.

 

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna została specjalnie powołana do realizacji inwestycji i jej prowadzenia przez fundusz Meridiam Eastern Europe Investments SAS, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej oraz firmę Urbaser, będącą międzynarodowym podmiotem świadczącym usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

 

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 110 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji dobrej, zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła.

 

W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja, uzyskała finansowanie długoterminowe z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz grupy polskich i międzynarodowych banków. Do ich grona dołączył też Bank Ochrony Środowiska.

 

elektrociepłownia w Olsztynie

Fot. Elektrociepłownia w Olsztynie – plac budowy

 

Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z planami instalacja już w połowie 2023 roku ma zapewnić dostawy ekologicznego ciepła dla około 35 proc. mieszkańców stolicy regionu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego.

 

Urząd Miasta Olsztyna

 

Zobacz:

Nowa elektrociepłownia gazowa w Przemyślu

Produkty budowlane

Nowy kocioł w Elektrociepłowni Żerań

Największe elektrownie świata. TOP 10

Według Polaków systemy ciepłownicze wymagają modernizacji. RAPORT

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in